Šperos.lt > Statyba > Urbanistika (2)

Urbanistika (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Urbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miestų plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Miesto gyventojų grupės A, B, ir C. Miesto generalinis planas. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Miesto gyventojų A grupės struktūra. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingojo ploto kiekis į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Mikrorajono, gyvenamojo rajono apibrėžimas. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Pramonės rajono ir pramonės mazgo apibrėžimas. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Pramonės sandėlių apsauginės zonos funkcijos. Sandėlių Teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės – principiniai skirtumai. Kelio pajėgumas. Nepertraukiamo eismo gatvė. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Nustatymo metodika prie stadiono, parduotuvės, geležinkelio stoties ir mikrorajone. Aptarnavimo įstaigų poreikis. Ikimokyklinių įstaigų poreikis. Bendro lavinimo mokyklos. Amatų, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos. Miesto želdynai riboto ir viešo naudojimo. Buitinio aptarnavimo įstaigų pajėgumai mieste pagal lankomumo pakopas. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos objektas. Sociologinių žinių nauda urbanistiniam ir architektūriniam projektavimui. Kas iššaukė sociologijos ( miestų sociologijos ) poreikį pastaraisiais dešimtmečiais? Utopinių teorijų reikšmė nūdienos požiūriu. Tomas Moras "Utopija". Tomazas Kompanela "Saulės miestas" (Soliaris). Roberto Oveno indėlis į visuomenės teritorinės organizacijos sampratą. Šarlis Furjė ir jo idėjos. Ekologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. R. Parko ir E. Berdžeso teorijos ribotumas. Istorinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Socialinė – psichologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Miesto tipo gyvensenos ypatumai. Kaimo tipo gyvensenos ypatumai. Miestiečio antropogeninis ir psichinis tipažas. Formalios ir neformalios grupės visuomenės organizacijoje. Miestų teritorijų charakteristika: centras, senamiestis. Miestų teritorijų charakteristika: nauji gyvenamieji rajonai. Miestų teritorijų charakteristika: priemiesčiai. Miestų teritorijų charakteristika- priemiestinė zona. Urbanizacijos mąstai XX amžiuje (20 amžiuje), perspektyvos, pasėkmės. Urabanizacijos kriterijai: demografinė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai: ekonominė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai - socialinė urbanizacija. Lietuvos urbanizacija tarptautiniu kontekstu. Ypatumai. Migracija ir jos šaltiniai. Švytuoklinė migracija, jos šaltiniai, reikmės dalyviai. Švytuoklinė migracija ir miesto gyvensenos populiarinimas kaime. Švytuoklinės migracijos arealas. Švytuoklinės migracijos privalumai ir trūkumai. Migrantų apgyvendinimo mieste problemos ir tendencijos. Migrantų adaptacijos problemos. Miesto centro dienos gyventojai. Miesto teritorijų funkcinė ir socialinė evoliucija. Lietuvos šeimų sociologijos bruožai. Įvairaus dydžio šeimų apgyvendinimo pobūdis. Būsto atitikimo šeimų sudėčiai problemos. Viengungiai, jų apgyvendinimas. Gyvenamojo rajono funkcinis zonavimas, pastatų aukštis, butų sudėtis. Naujų ir senų rajonų gyvensenos bruožai. Gyventojų identifikacija su gyvenamąja vieta ir jos prasmė. Naujų gyvenamųjų rajonų sociologinių tyrimų rezultatai. Naujų masinės statybos gyvenamųjų rajonų sociologinis vertinimas. Sociologiniai tyrimai: anketavimo būdai, anketos sudarymo metodika. Respondentai, praba, jos nustatymo būdai. Gyvenimo aukštuminiuose namuose specifika. Gyvenimo sodybinio užstatymo namuose specifika.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

25 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 166.9 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą