Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Medienos apdorojimas ir panaudojimasMedienos biologinės veislės, jų panaudojimas statyboje. Rankinis medienos apdorojimas. Tašymas. Skersinis ir išilginis medienos pjovimas. Žymėjimas. Obliavimas. Kaltavimas. Gręžimas. Mechanizuotas medienos apdorojimas. Pjovimo staklės. Reimusinės staklės. Frezavimo staklės. Dygių pjovimo staklės. Medienos apdaila. Gruntavimas. Saugos darbe ir asmens higienos reikalavimai. Skaityti daugiau
Medienos dangų sudarymo ir sukietinimo būdaiĮvadas. Tikslas: susipažinti su pagrindiniais medienos apdailos medžiagų dangų užnešimo būdais ir tam tikslui naudojamais įrengimais. Medienos apdailos medžiagų dangų sudarymo būdai. Rankinis apdailos būdas. Naudojamos priemonės. Mechanizuoti apdailos užnešimo būdai. Išpurškimo būdai. Apdaila karštais lakais ir dažais. Apdaila pneumatiniu purškimu. Beoris apdailos medžiagų išpurškimas. Apdaila aukštos įtampos elektrostatiniame. lauke. Apdaila užliejimu. Apdaila panardinimo būdu. Valcavimas. Miltelinis metodas. Vakuuminis dažymas. Dangų sukietinimo būdai. UV spindulių pagalba. Šilumos pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Medienos drožlių plokščių gamybos cechasĮvadas. Technologinė medienos drožlių plokščių gamybos schema. Medienos drožlių plokščių gamybos procesai. Įrenginiai. Medžio drožlių plokščių savybės ir nustatymo metodai. Medžio drožlių plokščių panaudojimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Medienos džiovinimasKamerų našumo ir kiekio skaičiavimas. Džiovinimo režimų parinkimas. Džiovinimo trukmės skaičiavimas. Rietuvės gabaritinio tūrio ir kameros faktinio našumo skaičiavimas. Kameros metinio našumo, išreikšto per sąlygine medieną, skaičiavimas. Pjautinės medienos kiekio kubiniais metrais perskaičiavimas į sąlyginę medieną. Kamerų kiekio nustatymas. Šiluminis kamerų skaičiavimas. Išgarinamos drėgmės kiekio skaičiavimas. Džiovinimo agento parametrų nustatymas jam įeinant ir išeinant iš rietuvės. Cirkuliuojančio džiovinimo agento tūris skaičiuojamas. Šviežio ir atidirbusio agento tūrių skaičiavimas. Šilumos sąnaudų medienos džiovinimui skaičiavimas. Kaloriferio tipo parinkimas ir kaitinamojo paviršiaus nustatymas. Garo sąnaudų medienos džiovinimui skaičiavimas. Garolaidžių ir kondensato vamzdžių parinkimas. Aerodinaminis skaičiavimas. Pasipriešinimo ruožų plotų paskaičiavimas. Džiovinimo agento greičio pasipriešinimo ruožuose skaičiavimas. Vietinių ruožų pasipriešinimų skaičiavimas. Kondensato atskirtuvo parinkimas. Vieno kubinio metro savikainos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Medienos savybių nustatymasDarbo tikslas. Darbo priemonės. Medienos tankio nustatymas. Medienos stiprio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Medienos technologijaĮmirkymo medžiagos. Medžiagų klasifikavimas. Antiseptikai. Antiseptikų klasifikavimas. Antiseptikams keliami reikalavimai. Antiseptikavimo esmė. Antiseptikų savybių nustatymas. Antiseptikų receptūros nustatymo teoriniai pagrindai. Ugniai atsparios dangos – antipirenai. Degimo proceso fizinė ir cheminė esmė. Antipirenų savybės. Antipirenais įmirkytos medienos panaudojimas. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijosAiškinamasis raštas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Geometrinė santvaros schema. Santvaros geometrinių dydžių skaičiavimas. Sniego apkrovos skaičiavimas. Stogo elementų skaičiavimas. Klijuoto skydo projektavimas ir apskaičiavimas. Geometrinės charakteristikos. Santvaros elementų skerspjūvių apskaičiavimas ir parinkimas. Tarpinės viršutinės juostos mazgas b. Kraigo mazgas. Išvados. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (2)Laboratoriniai darbai. Tikslas: Susipažinti su medienos glemžimo specifika. Mokėti paskaičiuoti virbalo (ąžuolinio ar plieninio) vienašlytį atsparį. Bandinys. Bandymo schema. Metalo virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Medžio virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Bandymų rezultatai. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (3)Trumpa medinių konstrukcijų raidos apžvalga. Medienos kaip statybinės medžiagos savybės. Medžio kamieno sandara. Gerosios ir blogosios medienos savybės. Medienos drėgnumas. Medienos mechaninės savybės. Anizotropijos įtaka. Ilgalaikis medienos stiprumas. Medienos veislės įtaka. Drėgnumo ir temperatūros įtaka. Deformacijų moduliai. Medienos stiprumas. Pagrindinės medienos veislės naudojimas konstrukcijų gamyboje. Lapuočiai. Medienos asortimentas. Medienos ydos. Pjaustinių deformacijos atsirandančios jiems džiūstant. Fanera. Medienos degumas ir apsauga. Puvimas ir apsauga. Vabzdžiai kenkėjai ir apsauga nuo jų. Medinių konstrukcijų apskaičiavimo teorijos pagrindai. Centriškai tempiamų elementų skaičiavimas. Centriškai gniuždomų elementų skaičiavimas. Lenkiamų elementų skaičiavimas. Necentriškai gniuždomų elementų skaičiavimas. Necentriškai tempiamų elementų skaičiavimas. Ilginiai ir sijos. Pasvirusios sijos. Įkirčiai sijų galuose. Sijos sustiprintos pasijomis. Medinių elementų jungimas. Virbalo pjūvio laikančiosios galios nustatymas. Vinių darbo ypatumai. Jungimas klijais. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (4)Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Apkrovų skaičiavimas. Pakloto projektavimas. Veikiant nuosavam svoriui ir sniego apkrovai. Veikiant nuosavam svoriui ir montažinei apkrovai. Ilginių projektavimas. Medinės klijuotos sijos projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Sijos tikrinimas pagal saugos ribinį būvį. Lenkiamos sijos stiprumo tikrinimas. Kirpimo stiprumo tikrinimas. Tempimo skersai pluošto kraigo zonoje stiprumo tikrinimas. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos tikrinimas pagal tinkamumo ribinį būvį. Sijos atraminis mazgas. Ryšio elementų projektavimas. Išvados. Grafinė dalis. Stogo konstrukcijos planas. Planas. Pjūvis. Skaičiuojamosios schemos. Sujungimo mazgai. Stogo konstrukcijos fragmentas. Elementų specifikacija. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (5)Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Pastato skersinis pjūvis. Apkrovų surinkimas. Stogo konstrukcijų 1 m2 svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio skaičiavimas. Ilginio sandūros skaičiavimas. Klijuotinio skerspjūvio dvišlaitės sijos projektavimas. Sijos normalinių įtempimų tikrinimas. Sijos tangentinių įtempimų tikrinimas. Sijos stiprumo plėšimui skersai pluoštų tikrinimas. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Sijos atraminio padėklo projektavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Medinės sandūros, sukaltos su vinimis, bandymasDarbo tikslas. Nustatyti teorinį ir eksperimentinį atsparį. Nustatyti sandūros atsargos koeficientus. Darbo eiga. Bandymo duomenų lentelė. Sandūros teorinio atspario nustatymas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medinės santvarosMedinės santvaros. Keli santvarų tipai. Medinės santvaros pramonės pastatuose. Santvarų ryšiai. Šiuolaikinės medinės santvaros. Santvarų atsiradimas. Kaip plėtojasi naujovė Lietuvoje? Ar gamyba irgi automatizuota? Efektas statyboje. Santvarų sandara ir sujungimai. Skaityti daugiau
Medinės, plieninės ir kitos retos užtvankosĮvadas. Pagrindiniai projektavimo principai. Medinės užtvankos. Bendros žinios apie medines užtvankas. Medinių užtvankų konstrukcijos. Kitų tipų užtvankos. Plieninės užtvankos. Sintetinių medžiagų užtvankos. Išvados. Skaityti daugiau
Medinio lenkiamojo elemento stiprumo skaičiavimas8 darbas. Praktinio darbo užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti medinio lenkiamojo elemento stiprumą ir įlinkį. Esant reikalui keisti skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medinio lenkiamojo elemento stiprumo skaičiavimas (2)Praktinio darbo užduotis Nr. 13. Užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti medinio lenkiamojo elemento stiprumą ir įlinkį. Esant reikalui keisti skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medinio tempiamojo elemento stiprumo skaičiavimas6 darbas. Praktinio darbo užduotis: Apskaičiuoti medinio tempiamojo elemento stiprumą. Esant reikalui keisti jo skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medinių paviršių apdailaAlyva medienai - populiarėjanti lako pamaina. Medinių grindų šlifavimas. Lakavimas. Lakai. Medienos apsaugos priemonės. Dažai mediniams paviršiams. Grindų paruošimas lakavimui. Skaityti daugiau
Medžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydiniųMedžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydinių. Stiklas. Stiklo žaliava ir gamyba. Stiklo savybės. Apdailos stiklas. Sitalai ir šlakositalai. Gaminiai iš lydytų uolienų ir šlako. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (22)Medžiagotyros esmė. Medžiagotyros komponentai. Vykstančių reiškinių tyrimas. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas. Būsenų klasifikacija. Dujinė būsena. Skystoji būsena. Kietoji būsena (kristalinė, amorfinė). Atominė struktūra. Boro postulatai. Cheminiai ryšiai. Joninis ryšys, kovalentinis ryšys, metališkasis ryšys, vandenilinis ryšys. Metalų struktūra. Keramikos struktūra. Polimerų struktūra. Statybinių medžiagų klasifikacija. Dirbtinių medžiagų skirstymas. Rišamųjų medžiagų klasifikacija. Orinių kalkių klasifikacija. Gipsinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Metalų ir jų gaminių klasifikacija. Juodieji metalai. Spalvotieji metalai. Keraminės medžiagos. Klasifikavimas pagal paskirtį. Klasifikavimas pagal gamybos būdą ir pagal šukės sukepimą. Stiklo medžiagos. Statybinio stiklo skirstymas. Stiklo skirstymas pagal apdorojimo būdą ir paskirtį. Polimerinės medžiagos. Polimerų skirstymas pagal kilmę. Polimerų skirstymas pagal pokyčius šildant. Uolienų klasifikacija. Magminės uolienos, nuosėdinės uolienos, metamorfinės uolienos. Medžiagų struktūros tyrimo lygiai. Rentgeno struktūrinė analizė. Difraguotų spindulių eiga kristale. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Terminė analizė. Endoterminiai efektai. Egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Optinė mikroskopija. Elektroninė mikroskopija. IR spektroskopija. Medžiagų smulkinimo procesai. Smulkinimo tikslas. Pagrindiniai smulkinimo proceso rodikliai. Smulkinimo būdai. Trupinimas. Malimas. Medžiagų džiovinimo fizikiniai-cheminiai procesai. Skaityti daugiau
......