Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Medžiagų gniuždymo bandymasDarbo tikslas: a) susipažinti su medžiagų bandymo gniuždant metodika; b) nustatyti pagrindines mechanines charakteristikas; c) paaiškinti suirimo priežastis. Pagrindinės sąvokos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Prietaisai, bandiniai. Bandymo rezultatai. Skaityti daugiau
Medžiagų kirpimo ir skelimo bandymasDarbo tikslas: a) susipažinti su medžiagų bandymo kerpant ir skeliant metodais; b) nustatyti bandomų medžiagų kirpimo ir skėlimo stiprumo ribas. Pagrindinės sąvokos. Įvairių medžiagų gniuždymo diagramos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Bandymo rezultatai. Skaityti daugiau
Medžiagų lenkimo bandymasDarbo tikslas: susipažinti su medžiagų lenkimo bandymo metodais, nustatyti bandomų medžiagų stiprumo ribas lenkiant. Skaityti daugiau
Medžiagų mechaninių savybių nustatymas3 laboratoriniai darbai. Cemento stiprio gniuždant ir klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius ir cemento stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Betono stiprio gniuždant ir jo klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir betono stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Skiedinio stiprio gniuždant ir markės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir skiedinio stiprumo markę. Bandymo eiga. Išvada. Cemento stiprio lenkiant nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius. Bandymo eiga. Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su kokybinės rentgenofazinės analizės pagrindais ir nustatyti bandinio fazinę sudėtį. Darbo eiga. Medžiagų fizikinių ir šiluminių savybių nustatymas. Medžiagos tankio nustatymas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti pateiktų medžiagų tankį, kai pateiktos bandymams medžiagos taisyklingos ir netaisyklingos formos. Bandymo eiga. Medžiagos savitojo tankio nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti savitąjį bandinių tankį. Bandinio eiga. Medžiagos poringumo apskaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti tiriamųjų medžiagų poringumą. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (15)Medžiagų mokslo pažinimo esmė. Vykstančių reiškinių tyrimo būdai. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, vandenilinis, metališkasis. Statybinių medžiagų struktūros ir savybių sąryšis. Medžiagų būsenos. Medžiagų klasifikacija. Dujinė, skystoji, kietoji, plazminė. Uolienų klasifikacija. Magminės, nuosėdinės, metamorfinės. Metalų klasifikacija. Polimerų sudėtis ir klasifikacija. Būsenos parametrai. Savitasis tankis, medžiagos tankis, piltinis tankis. Struktūrinės charakteristikos. Poringumas ir nustatymo būdai. Hidrofizikinės charakteristikos. Higroskopiškumas, įmirkis, kapiliariniai reiškiniai. Mechaninės savybės. Stiprumas, standumas, tamprumas, plastiškumas, trapumas, smūginis tąsumas, kietumas, atsparumas dilimui. Šiluminės savybės. Šilumos perdavimo būdai. Šilumos laidumas ir jo priklausomybė nuo įvairių faktorių. Šilumos laidumo nustatymo būdai. Savitoji arba specifinė šiluma. Temperatūrinės deformacijos. Atsparumas ugniai. Skysčių klampa ir jos nustatymo metodai. Niutoniniai ir neniutoniniai skysčiai. Pirmosios (bingaminiai, pseudoplastiškieji, delatantiniai), antrosios (tiksotropiniai, reopektantiniai) ir trečiosios (maksveliškieji) grupių. Rentgenostruktūrinė analizė. Rentgenofazinė analizė. Kokybinė analizė. Kiekybinė analizė. Rentgenogramų šifravimas. Elektroninė mikroskopija. Optinė mikroskopija. Terminė analizė. Endoterminiai ir egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumo etapai. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys.. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui nustatymo metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija. Cheminė korozija. Korozija, kai išplaunamos tirpios medžiagos, rūgštinė korozija, karbonatinė korozija, sulfatinė korozija, magnezinė korozija, šarminė korozija. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė ir elektrocheminė korozija. Portlandcementis. Jo gamybos būdai. Cemento rūšys. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai (mikro ir makro). Medžiagų sijojimo – rūšiavimo procesai. Mechaninis klasifikavimas, separavimas. Medžiagų džiovinimo fizikiniai – cheminiai procesai gamybos technologijoje. Deformacinės savybės. Rišamųjų medžiagų klasifikacija. Orinių kalkių klasifikacija. Gipsinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Akmens medžiagų panaudojimas. Gipsinių rišamųjų medžiagų panaudojimas. Kalkių panaudojimo sritys. Keraminių gaminių panaudojimas. Šiuolaikinės standartizavimo sistemos bendrosios nuostatos. Skaityti daugiau
Medžiagų sandara ir pagrindinės statybinių medžiagų savybėsĮvadas. Statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų struktūra. Fizikinės medžiagų savybės. Mechaninės medžiagų savybės. Kitos fizinės ir cheminės medžiagų savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas (2)3 laboratorinis darbas. Tikslas: Išmokti užrašyti ir iššifruoti kristalinių medžiagų rentgenogramas. Metodo esmė. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rentgenogramų matavimas ir skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagų sukimo bandymasDarbo tikslas: susipažinti su medžiagų bandymo sukant metodais, nustatyti bandomų medžiagų mechanines charakteristikas bei lūžio pobūdį. Skaityti daugiau
Medžio darbų įrankiaiMedžio darbų įrankiai. Peilis. Pjovimas. Pjovimo būdai. Medienos pjovimas rankiniais pjūklais. Svarbiausios pjovimo pjūklu taisyklės. Pjūklo elementai. Rankiniai pjūklai. Vienrankiai pjūklai. Gratpjūklis. Rėminis pjūklas. Skaityti daugiau
Medžio dirbiniaiPowerPoint pristatymas. Medžio dirbiniai. Pjautinė miško medžiaga. Medžio ruošiniai. Parketas. Statybinė fanera. Medžio drožlių plokštės. BETONSPAN medžio drožlių plokštės. OSB (orientuota drožlių plokštė). Fizinės OSB savybės. Laminuota grindų danga. Mediniai skydiniai namai. Rąstiniai namai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12). Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijosPagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos skerspjūvio skaičiavimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (10)Aiškinamasis raštas. Karkaso komponavimas. Apkrovų nustatymas. Pradiniai duomenys. Šalutinės sijos apkrovos. Pirmas variantas. Antras variantas. Pagrindinės sijos apkrovos. Pirmas variantas. Antras variantas variantas. Sijų ir kolonų įražų nustatymas. Šalutinės sijos įrąžos. Šalutinės sijos įrąžos pirmas variantas. Šalutinės sijos įrąžos antras variantas. Pagrindinės sijos įrąžos. Kolonos įrąžos. Sijų elementų projektavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Reikiamas atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio klasė ([2] 5.5 punktas). Skerspjūvio lentynos klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Bendra skerspjūvio klasė. Skaičiuotinė lenkiamoji galia. Šlyjamoji galia. Lupamoji galia lenkiant. Sijos įlinkio skaičiavimas. Išvados. Pagrindinės sijos projektavimas. Reikiamas atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio klasė ([2] 5.5 punktas). Skerspjūvio lentynos klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Bendra skerspjūvio klasė. Skaičiuotinė lenkiamoji galia. Šlyjamoji galia. Sijos klupamoji galia lenkiant. Sijos įlinkio skaičiavimas. Išvados. Sijų mazgų projektavimas. Šalutinės ir pagrindinės sijos mazgo projektavimas. Varžtų ir plokštelės geometrinės charakteristikos. Įrąžos. Kerpamoji galia. Glemžiamoji galia. Kertinės siūlės skaičiavimas. Pagrindinės sijos kolonos mazgo projektavimas. Varžtų ir plokštelės geometrinės charakteristikos. Įrąžos. Kerpamoji galia. Glemžiamoji galia. Kertinės siūlės skaičiavimas. Centriškai gniuždomos dėžinio skerspjūvio kolonos pėdos skaičiavimas. Inkarinių varžtų skaičiavimas. Suvirinimo siūlės laikomoji galia. Tėjinio galinio elemento laikomoji galia. Išvados. Kolonos projektavimas. Kolonos projektavimas. Reikiamas inercijos momentas. Skerspjūvio klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Gniuždomos kolonos klumpamosios galios skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (2)Normalaus sijyno skaičiavimas. 1 sijynas, 2 sijynas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. 4 sijynas. Pakloto sijos skaičiavimas. Techniniai – ekonominiai sijynų rodikliai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (3)Sandūrų tipai. Suvirinimo būdai. Suvirinimo deformacijos ir vidiniai įtempimai. Suvirinimo defektai ir kontrolė. Siūlių klasifikacija ir mechaninės savybės. Sudurtinės siūlės ir jų skaičiavimas. Kertinės siūlės ir jų skaičiavimas. Mišrios sandūros. Konstrukciniai reikalavimai suvirintoms sandūroms. Sandūrų iš Aliuminio lydinių ypatumai. Varžtinės sandūros ir jų skaičiavimas. Darbas ir skaičiavimas. Sujungimų tipai. Kniedytos sandūros. Bendra sijų charakteristika. Sijynai. Plieninio pakloto ir valcuotų sijų skaičiavimai. Sudėtinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Sudėtinių suvirintų sijų skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Sudėtinės suvirintos sijos skerspjūvio keitimas. Sijos tangentinių ir redukcinių įtempimų tikrinimas. Juostų prijungimas prie sienelės. Sijų pastovumas. Gniuždomos juostos pastovumas. Sienelės pastovumas. Santvarų bendra charakteristika. Stogų konstrukcijos. Lengvųjų santvarų skaičiavimas. Strypų skerspjūvių parinkimas. Mazgų skaičiavimas ir konstravimas. Gniuždomų kolonų tipai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (4)Metalinių konstrukcijų istorija. Metalinių konstrukcijų taikymo sritis. Metalinių konstrukcijų trūkumai ir privalumai. Plienų savybės ir elgsena esant skirtingiems įtempių būviams. Plienų klasifikavimas ir parinkimas projektuojant metalines konstrukcijas. Plieno stipriai ir jų nustatymas. Plieno konstrukcinių gaminių sortimentas. Ribiniai plieno konstrukcijų būviai. Centriškai gniuždomų ir tempiamų elementų stiprumas. Centriškai gniuždomųjų elementų pastovumas. Centriškai gniuždomojo elemento skaičiuojamojo ilgio nustatymas, ribiniai liauniai. Skerspjūvio parinkimas centriškai gniuždomai ištisinio skerspjūvio kolonai. Skerspjūvio parinkimas centriškai gniuždomai spragotojo skerspjūvio kolonai. Spragotosios kolonos ir jungiamojo tinklelio ir antdėklų parinkimas. Centriškai gniuždomos kolonos jungties su pamatu jungimas. Lenkiamųjų elementų įtempių būvis. Sijos. Lenkiamasis ir kerpamasis atsparis, vietiniai įtempiai. Bendrasis pastovumas. Sijų stiprumo skaičiavimas įvertinant plastines deformacijas. Vietinio sienelės ir juostos pastovumo netekimas. Įtempių sijos sienelėje skaičiavimas. Sijos sąstandų parinkimas. Atraminių sijos sąstandų tipai ir jų skaičiavimai. Sijos gniuždomosios juostos pastovumo tikrinimas. Ekscentriškai tempiamų ir gniuždomų elementų įtempimų būvis. Ekscentriškai gniuždomų elementų stiprumas. Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas momento veikimo plokštumoje. Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas iš momento veikimo plokštumos. Ekscentriškai gniuždomojo elemento skaičiuojamojo ilgio nustatymas. Varžtinių jungčių skaičiavimas. Varžtinių jungčių įtempiamaisiais varžtais skaičiavimas. Suvirintųjų sandūrinių jungčių skaičiavimai. Suvirintųjų kertinių siūlių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (5)Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (6)Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (7)Pastato sijyno metalinių konstrukcijų projektavimas. Sijyno pakloto projektavimas. Sijyno komponavimas. Kai 6 pakloto sijos. Kai 8 pakloto sijos. Norminė nuolatinė apkrova. Pakloto sijų skaičiavimas. Pirmo narvelio pakloto sijos skaičiavimas. Antro narvelio pakloto sijos skaičiavimas. Sijinų variantų palyginimas. Sudėtinės virintinės sijos projektavimas. Sijos įrąžos. Sijyno fragmentas. Sudėtinę siją veikiančios apkrovos. Įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio komponavimas. Sudėtinės sijos skerspjūvis. Sudėtinės sijos atsparumo momentas. Sijos sienelės komponavimas. Sijos sienelės komponavimas. Apkrovų skaičiavimas. Naujos sijos įrąžos. Sijos standumo tikrinimas. Sijos stiprumo tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių siūlių skaičiavimas. Siūlės statinis. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos sienelės pastovumas. Sijos sienelės liaunis. Atstumas tarp standumo briaunų. Pastovumo sąlyga. Skersinės standumo briaunos. Sijos atraminių dalių projektavimas. Atraminė briauna. Sąlyginės strypo skerspjūvio charakteristikos. Sąlyginis strypo pastovumas. Kertinių suvirinimo siūlių statinis. Sijos montuojamosios suvirintos sandūros konstravimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos įtvirtinimo schema. Kolonos ilgis. Kolonos įrąžos. Skerspjūvio parinkimas. Kolonos skaičiavimas apie atvirąją y-y ašį. Antdėklų ir suvirinimo siūlių, jungiančių antdėklus prie kolonos juostų, stiprumas. Apskaičiuojamos įrąžos. Antdėklo stiprumas. Siūlių stiprumas. Galvenos projektavimas. Galvenos atraminės briaunos skerspjūvio plotis ir storis. Kertinės suvirinimo siūlės, jungiančios briauną ir atraminę plokštę, statinis. Atraminės briaunos aukštis. Atraminės briaunos laikomoji galia. Bazės projektavimas. Pado plokštės plotas. Pado plokštės storis. Traversos projektavimas. Traversą veikiantis įtempimai. Traversos aukštis. Traverso stiprumo tikrinimas. Traversas ir kolonos juostas jungiančių kertinių siūlių stiprumas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (8)dwg. byla. Kursinio projekto užduotis nr. 12. Suprojektuoti darbo aikštelės metalines konstrukcijas žemiau nurodytam pastatui. Pastato pagrindinės konstrukcijos, jų darbo brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (9)Aiškinamasis raštas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Skaityti daugiau
......