Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Metalinės konstrukcijos: sijynasAiškinamasis raštas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno šalutinių sijų skaičiavimas. Sudėtingo sijyno šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos įražų skaičiavimas. Sijos skaičiuojamųjų įražų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos: stogo konstrukcijosSkersinio pastato rėmo apkrovos. Stogo konstrukcijos savitasis sunkis. Sienos konstrukcijos savitasis sunkis. Kintamos apkrovos. Sniego apkrovos. Vėjo apkrovos. Stogo ilginio skaičiavimas. Plieninio pakloto iš profiliuotų lakštų skaičiavimas. Rėmo strypų skerspjūviai. Viršutinės santvaros juostos skaičiavimas. Apatinės santvaros juostos skaičiavimas. Santvaros tinklelio strypų skaičiavimas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Kolonos tvirtinimo inkariniais varžtais skaičiavimas. Pusrėmio mazgo skaičiavimas stiprumui. Virintinų siūlių ilgiai mazguose. Atviro profilio strypų flanšinių jungčių projektavimas. Pastovumo ryšių sistema. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektasAiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros elementų įražos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Langų apkrova. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovų deriniai. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Elementų projektavimas. Tempiamų elementų projektavimas. Gniuždomų elementų projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Kolonos galvenos projektavimas. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (2)Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų projektavimas. Santvaros apatinės juostos projektavimas. Santvaros viršutinės juostos projektavimas. Santvaros spyrių projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Santvaros montažinio mazgo proektavimas. Santvaros atraminio mazgo projektavimas. Santvaros mazgų konstravimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Pado matmenų parinkimas. Traversos matmenų parinkimas. Kolonos galvenos projektavimas. Grafinė dalis: Plieninių konstrukcijų (santvarų, kolonų, ryšių) išdėstymo schemos plane, pjūvyje). Santvaros gamybos brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (3)Projektuojamas vienanavis pramoninis pastatas.Aiškinamasis raštas. Profiliuoto pakloto parinkimas. Apkrovos. Santvaros nuolatinė apkrova. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Kolonos nuolatinė apkrova. Santvaros projektavimas. Santvaros strypų įrąžos. Santvaros strypų projektavimas. Apatinės juostos strypų projektavimas. Tempiamų tinklelio strypų projektavimas. Gniuždomų tinklelio strypų 20, 22 projektavimas. Viršutinės juostos strypų projektavimas. Statramsčio projektavimas. Santvaros strypų suvestinė. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos jungimo prie pamato mazgo projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Priedai (.dwg bylos: Konstrukcijų išdėstymo planas, Kolona, Santvara). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektasAiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 1 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 2 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Šalutinės sijos parinkimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pasirinktas sijos skerspjūvis. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Ekonomiškumo sąlygos tikrinimas. Pagrindinės sijos suvirinimo siūlų skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas (lokaliniai įtempimai. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės stiprumas (skaičiuojamieji lyginamieji įtempiai) pagal [1] 69 puntą. Pagrindinės sijos atraminių dalių projektavimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrovos nustatymas. Kolonos skaičiuojamojo ilgio nustatymas. Dvitejo skerspjūvio, kolonos skaičiavimas. Kolonos gelvenos projektavimas. Atrėmimo staliuko projektavimas. Kolonos bazės projektavimas(šarnyrinė jungtis su pamatu). Lenkiamieji momentai plokštėje sukelti reaktyvinio slėgio. Kertinės siūlės jungiančios kolonos liemenį prie pado plokštės. Inkariniai varžtai. Priedai (bak ir dwg bylos). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektas: Metalo konstrukcijos, Technologija ir ŠildymasI dalis. Metalo konstrukcijos. Aiškinamasis raštas. Projekte suprojektuotas metalinio karkaso pastato rėmas. Šalutinės sijos projektavimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Mazgų projektavimas. II dalis. Technologija. Aiškinamasis raštas. Projekte aprašyti pastato kolonų, pagrindinių sijų ir šalutinių sijų montavimo darbai. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų ir užmokesčio skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Montavimo darbų savikaina. III dalis. Šildymas. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas 5 aukštų, metalinio karkaso, administracinės paskirties pastatas Vilniaus mieste. Šildymas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Savitieji šilumos nuostoliai per atitvaras. Savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Savitieji šilumos nuostoliai. Pastato projektinės šilumos šaltinio galios skaičiavimas. Projektinio šilumos poreikio pastato šildymui skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens tiekimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Priedai: Darbų vykdymo grafikas, Darbų saugos reikalavimai, .dwg bylos: Pastato planas ir išilginis pjūvis, Konstrukciniai mazgai ir medžiagų žiniaraščiai, Kolona, Pagrindinė sija, Šalutinė sija, Pirmo aukšto ir rūsio planai, Šildymo sistemos aksonometrija, Pastato metalinių konstrukcijų montavimo technologinė kortelė). Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijos projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijų projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas (pirmas variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Šalutinių sijų projektavimas (antras variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Sijyno kompanavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas(tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas ir skerspjūvio parinkimas. Elemento klupamoji galia. Kolonos klupamoji galia z-z ašies atžvilgiu. Mazgų projektavimas. Pakloto sijos ir pagrindinės sijos mazgas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios pagrindinei sijai skaičiavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios šalutinei sijai skaičiavimas Kolonos ir pamato mazgas (bazė). Centriškai gniuždomos kolonos pėdos projektavimas. Kertinės siūlės jungiančios koloną prie pado plokštės statinio nustatymas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios nustatymas. Inkarinių varžtų parinkimas. Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijų projektavimas (2)Užduotis: paskaičiuoti metalines sijas ir suprojektuot koloną. Sijos komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Skaičiuojame įraižas: lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Optimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Juostų skerspjūvio matmenų nustatymas. Sijos stiprumo ir įlinkio tikrinimas. Saugos ribinis būvis. Sijos stiprumo sąlygos. Sijos skerspjūvio keitimas. Bendrosios sijos pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Gniuždomosios juostos pastovumo tikrinimas. Sijos juostų privirinimo prie sienelės skaičiavimas. Pakloto sijų prijungimo prie pagrindinių sijų skaičiavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Kolonos viršūnės konstrukcijos. Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijų projektavimas (3)Sijyno komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Bendrasis sijos pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Gniuždomos juostos pastovumo tikrinimas. Pakloto sijų prijungimo prie pagrindinių sijų skaičiavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalo tempimo bandymasDarbo tikslas: Susipažinti su bandymo metodika ir naudojama aparatūra. Nustatyti tempiamo plieno pagrindines mechanines charakteristikas ir pagal jas nustatyti bandomo plieno markę. Bandymo metodika Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Metalu kietumo mikrostruktūros tyrimasLaboratorinis darbas Nr. 2. Kietumo nustatymas Rokvelio metodu. Darbo tikslas. Išmokti matuoti metalų kietumą Rokvelio metodu. Išvada. Plieno mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybės. Išvada. Ketaus mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti baltojo, pilkojo, stipriojo ir kaliojo ketaus mikrostruktūras. Išmokti nustatyti ketaus mikrostruktūrą ir jos dedamąsias. Ištirti ketaus mechaninių savybių priklausomybę nuo struktūros. Išvados. Aliuminis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti aliuminio lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su aliuminio lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada. Varis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti vario lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su vario lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada. Skaityti daugiau
Metalų savybių nustatymas. Tempimo bandymasDarbo tikslas. Susipažinti su plieno tempimo bandymo pagal LST EN 10002-1 [10] metodika. Nustatyti metalo tamprumo modulį, tempiamuosius stiprius pagal takumo ir stiprumo ribas bei santykinį liekamąjį pailgėjimą po trūkimo. Apskaičiuoti metalo stiprių charakteristines reikšmes. Bandymui reikalinga įranga ir matavimo priemonės. Teorinės dalies apibendrinimas. Darbo eiga. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Metalų savybių pagerinimas specialių apdirbimų būdaisĮžanga. Terminis, termocheminis ir cheminis trinties paviršių sustiprinimas. Terminis paviršių sustiprinimas. Termocheminiai paviršių sustiprinimo būdai. Cheminiai paviršių sustiprinimo būdai. Galvaninės dangos. Garų nusodinimas esant mažam slėgiui. Fizinis garų nusodinimas. Cheminis garų nusodinimas. Joninė implantacija. Aplydimas. Metalizavimas. Dujinio metalizavimo schema. Impulsinis plazminis metalizavimas. Išorinių paviršių padengimas naudojant dujinę detonaciją. Keraminės dangos. Neabrazyvinis antifrikcinis trinties paviršių išbaigimas. Grafitinimas. Elektrokibirkštinis legiravimas. Elektroimpulsinis padengimas. Plakiravimas sprogdinimu. Paviršių įtrynimas. Mechaninis trinties paviršių sustiprinimas. Elektromechaninis trinties paviršių sustiprinimas. Lazerinis sustiprinimas. Kieto kūno lazerio principinė schema. Paviršiaus sukietinimas (grūdinimas) lazeriu. Suvirinimas lazeriu. Polimerinės dangos. Skaityti daugiau
Miestų strateginis planavimas: KėdainiaiĮvadas. Vizija, Misija. Valstybinių planavimo dokumentų trumpas vertinimas miesto plėtros požiūriu. Vidaus veiksnių analizė. Rajono išteklių analizė. Institucinių sąlygų analizė. Prioritetai. SSGG analizė. Uždaviniai ir priemonės. Skaityti daugiau
Mineralinės rišančios medžiagosMineralinės rišančios medžiagos. Orinės rišančiosios medžiagos. Statybinės orinės kalkės. Magnezinės rišančiosios medžiagos. Skystasis stiklas. Rūgštims atsparus cementas. Gipsinės ir anhidritinės rišančiosios medžiagos. Hidraulinės rišančiosios medžiagos. Statybinės hidraulinės kalkės. Romancementas. Portlandcementis. Specialių rūšių portlandcementai. Cementai su aktyviais mineraliniais priedais. Šlakiniai cementai. Aliuminatinis cementas. Plėtrieji cementai. Skaityti daugiau
Modifikuota medienaĮvadas. Bandymais siekiama išstudijuoti tankio, išbrinkio, vandens sugerties poveikį buko medienai. Bandymų medžiagos. Bandymų metodika. Bandymų rezultatai. Išvados. Darbo apibendrinimas. Darbo turinys. Bendros išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: statybinių darbų technologijaĮvadas. Betoninių, gelžbetoninių gaminių paskirtis ir panaudojimas šiuolaikinėje statyboje. Racionalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų parinkimas. Darbo saugos reikalavimai. Statybos darbų planavimas ir vykdymas. Prekybos centro Jonavos g. 282, Kaune, projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Monolitas. StatybaUžduotis. Aiškinamasis raštas. Klojinių tipų parinkimas ir kiekių paskaičiavimas. Konstrukcinio sprendimo schemos sudarymas. Konstrukcijų armavimas. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas. Statybos darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Betonavimo proceso aprašymas, organizavimas. Betono priežiūra. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Statybos genplano schema. Statomo statinio planas, pjūvis. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas, darbininkų darbo grafikas. Skaityti daugiau
......