Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

StandartizacijaStandartizacijos namų darbai — užduotys, skaičiavimai, brėžiniai. Skaityti daugiau
StatybaBendras supratimas apie statybos darbų technologiją. Inžinerinis statybvietės ruošimas ir žemės darbai. Pastatų pagrindų ir pamatų įrengimo technologijos principai. Betono ir gelžbetonio darbai. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų ruošimas. Statybos aprūpinimas medžiagomis, mechanizmais. Statybos kokybės valdymas. Izoliavimo darbai, stogo dengimo darbai. Apdailos darbai. Grindų įrengimo darbai. Skaityti daugiau
Statyba (2)Rišamosios medžiagos. Hidraulinės. Statybinės kalkės.Gipsinės rišančios medžiagos. Hidraulinės rišamosios medžiagos. Portlandcementas. Specialios paskirties cementas. Aliuminatinis cementas. Betonai. Betono savybės. Skiediniai. Pamatai. Hidroizoliacija. Termoizoliacija. Polimerai. Pamatai. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Perdangos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Stogai. Sutapdinti stogai. Stogų laikančios konstrukcijos. Skaityti daugiau
Statyba (3)Pamatai. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Perdangos. perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Stogai. Sutapdinti stogai. Stogų laikančios konstrukcijos. Tiesios sijos lenkimas. Skersinė jėga ir lenkimo momentas. Įtempimai. Skaityti daugiau
Statyba (4)Įvadas. Statybos ypatumai ir struktūra. Statybos darbai. Statybos dokumentai. Statyboje dalyvaujantys asmenys. Statybos dalyviai. Statybos darbininkai. Darbininkų darbo užmokesčio sistemos. Darbo našumas ir jo didinimas. Naudojamos medžiagos. Statybinės medžiagos ir jų gaminiai. Uolienų naudojimas statyboje. Pastatai. Pastatų tipai. Statinius veikiantys faktoriai. Reikalavimai statiniams. Pastatų tyrimas. Statybos produkcijos kokybė. Problemos. Žala gamtai. Žemės trūkumas. Fizinis ir moralinis pastatų nusidėvėjimas. Nelaimingi atsitikimai. Skaityti daugiau
Statyba (5)Kokios yra skaldos frakcijos. Asfaltbetonio gamybos procesas. Darbų saugos reikalavimai. Kelių tiesimo mašinos. Paaiškinti savo įmonės veiklos pobūdį. Skaityti daugiau
Statyba (6)Statybos marketingo pagrindų savarankiškas darbas. Rekonstravus ir modernizavus gelžbetoninių konstrukcijų gamyklą, numatoma atnaujinti ir išplėsti produkcijos asortimentą. 1 uždavinys. Apskaičiuoju išleidžiamos produkcijos bendrus gamybos kaštus C ir gaminio 1m3 savikainą Cg. 2 uždavinys. Remiantis 1 uždavinio duomenimis, nustatau gaminio 1m3 vidutinę kainą atsipirkimo tikslinio pelno metodu. 3 uždavinys. Atlikti produkcijos realizacijos apimties priklausomybės nuo kainų analizę optimalaus kainų lygio metodu. Rinkos tyrimas. Paklausos tyrimas. Butų kainos ir reikalingos lėšos. Kreditavimo galimybės. Pagrindinių konstrukcijų, medžiagų poreikiai, kainos ir tiekėjai. Konkuruojančios statybos įmonės. Skaityti daugiau
Statyba BaltarusijojeStatybos pramonė Baltarusijoje. Statybos darbų dinamika ir vidutines kainos priklausomai nuo Baltarusijos miestų 2004 m. Naujų statybų apimtis 2004 m. pradžia - pabaiga. Nižnevo Goroda statybos rinkos analizė per 2004m. Statybos apimties paskirstymas pagal miesto rajonus. Naujų statybų apimtis (%) miestų rajonuose nuo 2004 m. gruodžio 31 d. Statybos apimčių pasikeitimas miesto rajonuose 2004 m. Statybos vidutinių kainų pasikeitimų dinamika rajonuose 2004 m. Statybos apimčių pasiskirstymas pagal gyvenamųjų namų tipus. Statybos apimčių pasikeitimo dinamika pagal gyvenviečių tipus 2004 m. Bendra ataskaita apie statybinių medžiagų eksportą iš Baltarusijos. Statybos ekonomikos vystymosi prognozės Baltarusijoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Statybinė fizika (2)Statybinės fizikos namų darbas. Nr. 29. Sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti trisluoksnės sienos (su termoizoliaciniu sluoksniu) visuminę šiluminę varžą Rt ir šilumos perdavimo koeficientą U. Termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas, termoizoliaciniai gaminiai glaudžiai sujungti su suleidimo įpjovomis; oro pralaidumas l < 60*10-6 m³. Apskaičiuoti analogiškos sienos visuminę šiluminę varžą Rt ir šilumos perdavimo koeficientą U, kai vietoj medžiagos paliktas nevėdinamas oro tarpas. Sprendimas: Sienos su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientą: kai grindys neapšiltintos pakraščiais; kai grindys apšiltintos pakraščiais horizontaliu apšiltinimu; kai grindys apšiltintos pakraščiais vertikaliu apšiltinimu. Sprendimas: Temperatūrinių laukų (temperatūros atitvaros viduje) skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti sienos temperatūrinius laukus (temperatūros pasiskirstymą sienos konstrukcijoje), rezultatus pavaizduoti grafiškai. sienos konstrukcija pagal 2 užduotį: termoizoliacinės medžiagos pjūvyje; medinio elemento pjūvyje. Sprendimas: kai siena be šiluminės izoliacijos ir patalpos oro temperatūra θi= +17°C. Sprendimas: Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimas, užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant aitvarų vidinio paviršiaus. Užduotis. Apskaičiuoti maksimalų patalpų vidaus oro santykinį drėgnį, kad ant aitvarų vidinio paviršiaus neprasidėtų garų kondensacija; padaryti išvadas: kai siena su termoizoliacija ir patalpos oro temperatūra θi= +22°C, kai siena su termoizoliacija ir patalpos oro temperatūra θi= +17°C, kai siena be. Oro drėgnio patalpoje skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti pastato patalpų ore esantį drėgmės kiekį, kai patalpų oro temperatūra +18°C, o santykinis oro drėgnis 70% (patalpų aukštis 2,5 m.). Apskaičiuoti oro drėgnio pokyčius, patalpų oro temperatūrai sumažėjant iki +3°C. Apskaičiuoti patalpos santykinio oro drėgnio pokyti, jeigu patalpos orą (θi= +18°C, φi= 70%) pakeičia lauko oras (θe= +3°C, φi= 90%), kuris patalpoje sušyla iki +18°C. Sprendimas. Atitvaros drėgminės būsenos prognozavimas. Užduotis: Apskaičiuoti sienos drėgminę būseną (sausio mėn.). Grafiškai pavaizduoti sočiųjų ir dalinių vandens garų slėgį bei santykinio oro drėgnio medžiagos porose pasiskirstymą sienos skerspjūvyje. Padaryti išvadą apie drėgmės kondensavimosi galimybes sienos konstrukcijoje. Jeigu galima drėgmės kondensacija, apskaičiuoti kondensato kiekį per sausio mėnesį. Duota. Sprendimas. Reikalavimai pastato šilumosaugai tikrinimas ir pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti savituosius pastato aitvarų šilumos nuostolius HT ir palyginti juos su norminiais HTN pastato aitvarų šilumos nuostoliais. Palyginti pastato aitvarų šilumos pardavimo koeficientus su norminiais ir leistinosiomis vertėmis. Padaryti išvadas dėl atitikimo šilumos auginiams reikalavimams. Sprendimas. Skaityti daugiau
Statybinė keramikaSkylant molio komponentams ir degant organinėms priemaišoms išsiskiriančios dujos. Statybinė keramika. Keramikos gamyba. Žaliavos. Moliai. Cheminė molio sudėtis. Technologinės molio savybės. Fizikiniai ir cheminiai kaitinamo molio pokyčiai. Molių atsparumas ugniai. Priedai. Keraminių dirbinių gamybos technologija. Molio kasimas ir ruošimai. Gaminių formavimas. Gaminiai. Gaminių džiovinimas. Keramikiniai dirbiniai. Plytos ir blokai. Čerpės. Apdailos keramika. Keraminiai vidaus apdailos gaminiai. Santechninė keramika. Rūgštims atspari keramika. Lengvieji betonų užpildai. Skaityti daugiau
Statybinė mechanika (3)Poslinkių metodas. Poslinkių metodo pagrindinės sistemos. Poslinkių metodo kanoninės lygtys (KL) ir jų koeficientų skaičiavimas pagal vienetines diagramas. Diagramos nuo išorinės apkrovos ir KL laisvųjų narių skaičiavimas. SN sistemų poslinkių skaičiavimas. Erdvinės sistemos. Cilindriniai skliautai. Kryžminiai skliautai. Suglaustieji skliautai. Cilindriniai kevalai su diafragmomis. Klostės. Kupolai. Erdvinės santvaros. Erdvinės santvaros skaičiavimas mazgų išpjovimo būdu. Erdviniai rėmai. Jų skaičiavimas jėgų metodu. Statinių stabilumas. Bendros žinios apie stabilumą. Tamprių sistemų stabilumo uždavinių kriterijai. Rėminių konstrukcijų pusiausvyros stabilumas. Kritinių jėgų nustatymo būdai. Rėmo stabilumo skaičiavimas tiksliuoju metodu. Apytikris kritiškosios jėgos nustatymas. Apytikris arkos stabilumo skaičiavimas. Kabančios konstrukcijos iš lynų. Lynų darbo pobūdis. Lynai konstrukcijose. Statiniai skaičiavimai veikiant paskirstytai apkrovai. Lėkštas lynas. Koncentruotų jėgų veikiamas lynas. Statybinių konstrukcijų skaičiavimas veikiant judančiai apkrovai. Dviatramės sijos infliuentės. Infliuenčių taikymas. Skaityti daugiau
Statybinė medžiagotyraPagrindinės inžinerinių medžiagų savybės. Medžiagų stipris tempiant. Kietumas. Smūginis tąsumas. Medžiagų termofizikinės savybės. Šiluminis plėtimasis. Medžiagos terminis atsparumas. Medžiagų šiluminis talpumas. Specifinė šiluma. Fizikinės–cheminės savybės arba mikrostruktūra. Portland cementas. Kristalinės ir amorfinės medžiagos. Koloidai. Mikrostruktūros įtaka statybinių medžiagų savybėms. Pagrindiniai kalcio hidrosilikatai (K-H-S). Hidrosilikatinio kietėjimo procesas. Kalcio silikato cheminė sudėtis ir struktūra. Kristalinio SiO2 atmainos. Aktyvūs mineraliniai priedai. Statybinių medžiagų struktūros. Fizikiniai elementai. Skaityti daugiau
Statybinė šiluminė technikaTikslai: Gebėti paskaičiuoti pastatų atitvarų visuminę šiluminę varžą, Nustatyti pastatų atitvaroms reikalinga šiluminės izoliacijos storį. Skaityti daugiau
Statybinės braižybos darbasdwg. byla. Pirmojo aukšto planas, pjūvis, mazgas, fasadas. Užduotis: perbraižyti pastato planą, fasadą, pjūvį pagal duotus atstumus. Išskirti atskirą pastato elementą ir nubraižyti jo mazgą. Skaityti daugiau
Statybinės mašinosTraktoriaus traukos jėgos ir jo našumo skaičiavimas. Juostinio transporterio variklio galingumo skaičiavimas ir juostos parinkimas. Skreperio našumo nustatymas. Pakėlimo į statybos objektą keltuvo galimybės nustatymas ir suktuvo tinkamumo kroviniui pakelti tikrinimas, lyno ir elektros variklio parinkimas. Bokštinio krano pamaininio našumo konkrečiomis darbo sąlygomis skaičiavimas. Skaityti daugiau
Statybinės mašinos (2)Dalinis mechanizmas. Statybos mašinų klasifikacija ir žymėjimas. Konstrukcinės ir eksploatacinės statybos mašinų sąvokos. Bendrieji reikalavimai mašinoms. Mašinų našumas. Pagrindines statybos mašinų dalys. Kelių variklių jėgos įrengimai. Kombinuotieji hidrauliniai – tūriniai įrenginiai. Kombinuotieji hidrodinaminiai įrenginiai. Kombinuotieji pneumatiniai jėgos įrenginiai. Transmisijos. Velenai ir ašys. Pavaros. Statybos mašinų važiuoklės. Valdymo sistemos. Mechanizmai ir mašinų teorija. Mechanizmo grandis. Mechanizmo kinetinė schema. Pagrindiniai mechanizmai ir jų paskirtis. Plokštieji svirtiniai mechanizmai. Skriejiko-slankiklio mechanizmai. Mašinos dinaminis modelis ir jos parametrai. Mechanizmo ir mašinos judėjimo režimas. Automobilinio nuostoviojo režimo parametrai. Bendrieji mašinų detalių skaičiavimo uždaviniai. Srieginiai sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Spyruoklės. Pavaros. Krumplinė pavara. Sliekinė pavara. Grandininė pavara. Ašys, velenai, guoliai. Movos, sankabos, stabdžiai. Stabdžiai. Lynai, skridiniai, skrysčiai. Skaityti daugiau
Statybinės mašinos (3)PowerPoint pristatymas. Statybos procesų kompleksinis mechanizavimas ir automatizavimas. Statybos mechanizavimo rodikliai. Darbų mechanizavimo (kompleksinio mechanizavimo, automatizavimo) lygis. Statybos aprūpinimas mašinomis. Statybos mechanizavimo techninis-ekonominis efektyvumas. Statybos mašinų klasifikacija. Konstrukcinės ir eksploatacinės statybos mašinų savybės. Skaityti daugiau
Statybinės mašinos (4)Juostiniai transporteriai. Kaušiniai ekskavatoriai. Sraigtiniai transporteriai. Vibraciniai transporteriai. Cementvežiai. Pneumatinio transporto įrenginiai. Aerolatakai. Bunkeriai, sklendės, tiektuvai. Kėlimo mašinos. Savaeigiai strėliniai kranai. Automobiliniai kranai. Statybiniai bokštiniai kranai. Kranų stabilumas. Žemės kasimo-transportavimo mašinos. Pagrindinės žinios apie gruntų savybes. Vienakaušiai ekskavatoriai. Daugiakaušiai ekskavatoriai. Daugiakaušis ekskavatorius. Hidromechanizacijos mašinos. Grunto purentuvai. Grunto tankinimo mašinos. Dalinis mechanizmas. Statybos mašinų klasifikacija ir žymėjimas. Bendrieji reikalavimai mašinoms. Konstrukciniai reikalavimai. Mašinų našumas. Pagrindinės statybos mašinų dalys. Kelių variklių jėgos įrengimai. Kombinuotieji hidrauliniai – tūriniai įrenginiai. Kombinuotieji hidrodinaminiai įrenginiai. Kombinuotieji pneumatiniai jėgos įrenginiai. Transmisijos. Velenai ir ašys. Pavaros. Statybos mašinų važiuoklės. Valdymo sistemos. Mechanizmai ir mašinų teorija. Mechanizmo grandis. Mechanizmo kinetinė schema. Pagrindiniai mechanizmai ir jų paskirtis. Plokštieji svirtiniai mechanizmai. Skiejiklio – slankiklio mechanizmai. Mašinos dinaminis modelis ir jos parametrai. Mechanizmo ir mašinos judėjimo režimas. Automobilinio. Nuostoviojo režimo parametrai. Bendrieji mašinų detalių skaičiavimo uždaviniai. Srieginiai sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Spyruoklės. Pavaros. Krumplinė pavara. Sliekinė pavara. Grandininė pavara. Ašys, velenai, guoliai. Movos, sankabos, stabdžiai. Stabdžiai. Lynai, skridiniai, skrysčiai. Polių darbų mechanizavimo apžvalga. Polių gramzdintuvų klasifikacija. Pakabinamieji plaktai. Oriniai plaktai. Dyzeliniai plaktai. Vibrogramzdintuvai. Poliakalių paskirtis, klasifikacija, konstrukcija. Grindų obliavimo mašina. Elektriniai įrankiai. Gręžtuvai. Žirklės. Kūjis. Pneumatiniai įrankiai. Pneumatinis kūjis. Pneumatiniai varikliai. Gręžtuvai. Pirotechniniai įrankiai. Medienos apdirbimo staklės. Skaityti daugiau
Statybinės medžiagosStiklas ir kitų mineralinių lydinių medžiagos. Sudėtis gamybos technologija. Stiklo dirbiniai. Mineralų lydiniai. Statybiniai metalai. Mineralinės rišamosios medžiagos. Orinės rišamosios medžiagos. Hidraulinės rišamosios medžiagos. Betonai ir gelžbetoniai. Betonų klasifikacija. Reikalavimai betono sudedamosioms dalims. Priedai. Betono mišinių savybės. Betono sudėties parinkimas. Betonų mišinių paruošimas transportavimas, sudėjimas ir priežiūra. Betono savybės. Gelžbetonis. Skaityti daugiau
Statybinės medžiagos (10)Standartai statybinėms medžiagoms. Fizikinės-cheminės ir mechaninės statybinių medžiagų savybės, technologinės savybės. Medienos rūšys ir jų panaudojimas statyboje. Medienos sandara. Fizikinės ir mechaninės savybės. Medienos gaminiai. Medienos defektai. Ilgaamžiškumo padidinimas. Mineralinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Stipruminės statybinių medžiagų savybės. Deformacinės statybinių medžiagų savybės. Medžiagų charakteringųjų stiprio reikšmių apskaičiavimas. Teorija. Keraminių plytų gamybos technologija. Keraminių gaminių klasifikacija.savybės. Panaudojimas statyboje. Kas yra keraminių plytų markė, kaip ji nustatoma. Hidraulinės rišamosios medžiagos, klasifikacija. Skaityti daugiau
......