Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Statybos technologijos (3)Aiškinamasis raštas. Montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Nulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. 1 variantas. 2 variantas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų tranšėjoms ir duobėms kasti, ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aikštelės. 1 variantas. 2 variantas. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Kėlimo mašinų ir įrangos parinkimas. Stropų parinkimas. Strėlinio krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Karkaso montavimo technologinė kortelė. Bendros žinios. Karkaso įrengimas. Darbai iliustruoti lentelėmis. Skaityti daugiau
Statybos technologijos ir mechanizmaiStatybos technologijos ryšys su kitomis disciplinomis. Statybos gamybos vykdymo etapai, būdai, ir procesai. Užsakovo, genrangovo, subrangovo samprata. Statybos darbininkai ir jų darbo organizavimas. Statybos verslą reglamentuojantys dokumentai. Statybos įstatymai. Statybos darbai (str). Statybos vadovo pareigos (str). Užsakovo pareigos. Rangovo pareigos. Techno-ekonominiai rodikliai. Statybos technologijos projektas. Technologinės kortelės turinys. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo principai. Dokumentacija, pildoma statybvietėje. Statybos produkcijos kokybė statybinių krovinių klasifikavimas. Automobilinis transportas ir keliai. Nepertraukiamo transporto organizavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas. Geodeziniai darbai statybvietėje. Gruntų klasifikacija ir jų savybės. Iškasų ir tranšėjų įrengimas. Tranšėjų tvirtinimo būdai. Grunto kasimas buldozeriais. Grunto kasimas skreperiais. Judėjimo schemos. Grunto tankinimas. Hidromonitorių darbo organizavimas. Kasimas ekskavatoriais tiesioginiu kaušu. Grunto kasimas ekskavatoriumi su atvirkštiniu kaušu. Grunto sprogdinimo procesų pagrindai. Gruntų apsaugos nuo įšalimo būdai. Žemės darbai sušalus gruntui. Darbo sauga vykdant žemės darbus. Polių tipai ir įgilinimo būdai. Polių kalimas ir kokybės kontrolė. Betonų, betoninių ir g/b konstrukcijų klasifikacija. Klojinių paskirtis,klasifikacija, pagrindiniai reikalavimai. Klojinių parinkimas ir apyvartumo samprata. Armatūros rūšys. Armatūros jungimo principai. Armatūros gaminiai. Neįtemptų konstrukcijų armavimas. Armatūros įtempimas. Įtemtų konstrukcijų armavimas. Betono mišinio gamyba. Betono mišinio padavimas į klojinius. Betono mišinio tankinimas. Įvairių tipų konstrukcijų betonavimo ypatumai. Torkretuojamasis betonavimas. Betonojamų konstrukcijų priežiūra ir klojinių nuėmimas. Betonavimo neigiamoje temperatūroje ypatumai. g/b darbų kokybės kontrolė. Betonavimo darbų sauga. Mūro rūšys. Mūrinio elementai, taisyklės. Mūrinių rišimo sistemos, mūrijimo nuoseklumas. Mūrijimo operacijos, įrankiai ir priemonės. Vientisas mūras. Palengvinto tipo sienų mūrijimas. Konstrukcijų iš blokelių ir lauko akmenų mūrijimas.Darbo vietų organizavimas. Pastoliai ir klotiniai. Užsakovo pareigos. Rangovo pareigos. Techno-ekonominiai rodikliai. Statybos technologijos projektas. Technologinės kortelės turinys. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo principai. Dokumentacija, pildoma statybvietėje. Statybos produkcijos kokybė statybinių krovinių klasifikavimas. Automibilinis transportas ir keliai. Nepertraukiamo transporto organizavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas. Geodeziniai darbai statybvietėje. Gruntų klasifikacija ir jų savybės. Iškasų ir tranšėjų įrengimas. Tranšėjų tvirtinimo būdai. Grunto kasimas buldozeriais. Grunto kasimas skreperiais. Judėjimo schemos. Grunto tankinimas. Hidromonitorių darbo organizavimas. Kasimas ekskavatoriais tiesioginiu kaušu. Grunto kasimas ekskavatoriumi su atvirkštiniu kaušu. Grunto sprogdinimo procesų pagrindai. Gruntų apsaugos nuo įšalimo būdai. Žemės darbai sušalus gruntui. Darbo sauga vykdant žemės darbus. Polių tipai ir įgilinimo būdai. Polių kalimas ir kokybės kontrolė. Betonų, betoninių ir g/b konstrukcijų klasifikacija. Klojinių paskirtis,klasifikacija, pagrindiniai reikalavimai. Klojinių parinkimas ir apyvartumo samprata. Armatūros rūšys. Armatūros jungimo principai. Armatūros gaminiai. Neįtemptų konstrukcijų armavimas. Armatūros įtempimas. Įtemptų konstrukcijų armavimas. Betono mišinio gamyba. Betono mišinio padavimas į klojinius. Betono mišinio tankinimas. Įvairių tipų konstrukcijų betonavimo ypatumai. Torkretuojamasis betonavimas. Betonuojamų konstrukcijų priežiūra ir klojinių nuėmimas. Betonavimo neigiamoje temperatūroje ypatumai. g/b darbų kokybės kontrolė. Betonavimo darbų sauga. Mūro rūšys. Mūrinio elementai, taisyklės. Mūrinių rišimo sistemos, mūrijimo nuoseklumas. Mūrijimo operacijos, įrankiai ir priemonės. Vientisas mūras. Palengvinto tipo sienų mūrijimas. Konstrukcijų iš blokelių ir lauko akmenų mūrijimas. Darbo vietų organizavimas. Pastoliai ir klotiniai. Skaityti daugiau
Statybos technologijų aiškinamasis darbasTechniniai - ekonominiai rodikliai. Žemės darbai. Pamatai. Hidroizoliacija. Mūro darbai. Perdanga. Stogas, stogo darbai. Pertvaros, langai, durys. Skaityti daugiau
Statybos teisėStatybos teisės kursinis darbas. Pastato rekonstrukcija. Veiksmų aprašymas. Skaityti daugiau
Statybos teisė (2)1 dalis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lietuvos vyriausybės nustatytos apsaugos zonos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zona. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimas. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Geologiniai draustiniai. Geomorfologiniai draustiniai. Hidrografiniai draustiniai. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai. Botaniniai draustiniai. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai. Ornitologiniai draustiniai. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Darbo aprašymas. Planas Nr 1, 2 ir 3. Išvada. 2 dalis. Remdamasis "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu", aprašysiu miesto bendrajame plane numatytos gyvenamosios rekreacinės teritorijos su galimybe statyti smulkius verslo objektus gyvenvietei aptarnauti 1 ha sklypo paskirties keitimą. 3 dalis. Rangos sutartis. Statybos darbų rangos sutartis. Skaityti daugiau
Statybos teisė (3)Lietuvos Respublikos (LR) statybą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų sistema. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys. Statybos proceso dalyviai. Statytojas (užsakovas). Žemės valdymas. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai. Statybiniai tyrinėjimai. Statinio projektas. Statinio projekto ekspertizė. Statybos leidimas. Statinio statybos organizavimas. Statybos rangovas. Teisė būti rangovu. Statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinių naudotojai ir statinio gyvavimo trukmė. Statinio ekspertizė. Statinio nugriovimas. Statybos valstybinis reguliavimas ir statybos priežiūra. Organizacijos, reglamentuojančios standartizavimą ir kokybę. Lietuvos standartizacijos ir kokybės garantijų sistema. Skaityti daugiau
Statybos teisiniai pagrindaiBendroji teisė. Teisės apibrėžimas, samprata. Teisės aktai, jų rūšys pagal hierarchiją. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Valdžių padalijimas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Statybos teisė. Statybos teisės šalinis. Statybų teisės šaltinių klasifikacija. Normatyvinių techninių statybos dokumentų sistema. Statybos techniniai reglamentai. Statybos techninio reglamento žymenų struktūra (kiekvienas žymuo ir jo paaiškinimas). Statybos techninių reglamentų grupės. Statybos taisyklės. Standartai. Techniniai liudijimai. Metodiniai nurodymai rekomendacijos. Teisiniai statybos santykiai. Statybos techninės veiklos sritys. Teisinių statybos santykių objektas (apibrėžimas). Objekto rūšys ( apibūdinimas, pagrindiniai požymiai). Esminiai statinio reikalavimai. Teisinių statybos santykių subjektai(apibūdinimas, pagrindinės teisės ir pareigos). Skaityti daugiau
Statybų privačioje žemėje reglamentavimasPagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo tvarka. Detalusis planavimas. Reikalavimai detaliajam planui rengti. Detaliojo teritorijų planavimo procesas. Detaliųjų planų rengimas, keitimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas. Skaityti daugiau
Statinių analizė LietuvojeĮvadas. Statistiniai duomenys. Minimalizmas pastatų statyboje. Stiklo amžius. Individualūs mediniai namai. Žvilgsnis į ateitį. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Išvados. Skaityti daugiau
Statinių avarinės būklės pripažinimo ir griovimo tvarkaGyvenamųjų namų defektai. Gamybiniai statiniai ir jų griūtys Lietuvoje. Statinio avarija. Statinio nugriovimas. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymas. Statybinis techninis reglamentas STR 1.12.01:2004. Skaityti daugiau
Statinių konstrukcijosProjektiniai apkrovų parametrai. Pamatai ir pagrindai. Plienas: centriškai tempiami elementai. Plienas: centriškai gniuždomi elementai. Mūrinės konstrukcijos. Mūro darbo stadijos, siūlių įtaka. Plytų ir skiedinio markės, matmenys, plytų skaičiuojamasis mūro stiprumas. Mūras. Centriškai gniuždomo nearmuoto mūro skaičiavimas. Vietinis mūro gniuždymas. Daugiasluoksniai mūrai, gniuždomi armuoti elementai. Gelžbetoninių elementų konstravimas. Gelžbetoninės perdangos. Skaityti daugiau
Statinių konstrukcijos ir architektūra. Administracinis pastatasPdf byla. Užduotis: suprojektuoti administracinį pastatą. Gamybinis pastatas su administracinėmis - buitinėmis patalpomis. Administracinis pastatas projektuojamas trijų aukštų, kurių bendras plotas 2625 m2. Pastatas projektuojamas su gelžbetoninėmis 300x300 mm skerspjūvio kolonomis. Administracinio pastato stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Brėžiniai: Gamybinio ir administracinio pastato pagrindinis fasadas. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, pamatų, pamatų ir sijų ir sieninių plokščių išdėstymo planas. Medžiagų žiniaraštis. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, sijų santvarų ir perdangų planas. Medžiagų žiniaraštis. Stogo planas. Administracinio pastato pjūvis per laiptinė. Gamybinio pastato skersinis pjūvis. Skaityti daugiau
Statinių rekordaiSeniausios pastato liekanos. Gynybiniai statiniai. Daugiausia gynybiniame komplekse piliakalnių. Didžiausia pilis. Mažiausia pilis. Aukščiausia pilis. Didžiausios barikados. Pramonės statiniai. Seniausia veikianti įmonė. Seniausia elektrinė. Didžiausias šiltnamis. Ryšių statiniai. Aukščiausias statinys. Aukščiausias švyturys. Toliausiai šviečiantis švyturys. Mažiausias švyturys. Pramogų ir sporto statiniai. Didžiausias teatras. Didžiausias kino teatras. Didžiausia estrada. Didžiausia ir aukščiausia salė. Didžiausia Lietuvoje surenkama koncertų scena. Didžiausia Lietuvos konstruktorių surenkama koncertų scena. Didžiausia surenkama tribūna. Didžiausia Lietuvos konstruktorių pakyla. Aukščiausia madų demonstravimo pakyla. Didžiausias stadionas. Didžiausias uždaras sporto kompleksas. Didžiausias uždaras plaukimo baseinas. Didžiausias teniso aikštynas. Didžiausias velotrekas. Didžiausia šaudykla. Didžiausias šachmatų klubas. Didžiausia pavėsinė. Prekybos statiniai. Didžiausia parduotuvė. Didžiausių baldų parduotuvė. Didžiausia vaisių ir daržovių parduotuvė. Didžiausia raštinės reikmenų parduotuvė. Daugiausia restoranų viename pastate. Didžiausia valgykla. Didžiausias alaus baras. Transporto statiniai. Seniausias grįstas kelias. Seniausias kietos dangos kelias. Ilgiausias kelias. Ilgiausias automobilinis kelias. Seniausia grįsta gatvė. Ilgiausia gatvė. Trumpiausia gatvė. Siauriausia gatvė. Ilgiausias ir aukščiausias tiltas. Ilgiausias automobilių tiltas. Ilgiausias pėsčiųjų tiltas. Ilgiausias į jūrą tiltas. Plačiausias tiltas. Didžiausio krantinių atramų aukščio skirtumo tiltas. Ilgiausias viadukas. Plačiausias viadukas. Seniausias tunelis. Ilgiausias tunelis. Plačiausias tunelis. Ilgiausia požeminė pėsčiųjų perėja. Ilgiausia šiluminė magistralė. Didžiausias oro uostas. Kiti statiniai. Seniausias pastatas iš dolomito. Ilgiausi lauko laiptai. Didžiausias dekoruotas margučiais statinys. Aukščiausias gyvenamasis pastatas. Didžiausias viešbutis. Didžiausia greitosios pagalbos ligoninė. Aukščiausias kaminas. Aukščiausia arka. Didžiausia triumfo arka. Aukščiausias TV kamerai bokštas. Didžiausios blaivyklos. Didžiausias akvariumas. Didžiausia užtvanka. Ilgiausias molas. Didžiausias kilnojamas stogas. Skaityti daugiau
Statiškai išsprendžiamų lenkiamų sistemų skaičiavimasUžduotis "A". Trilanksčio rėmo skaičiavimas. Trilanksčiam rėmui reikia. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus, skersines ir ašines jėgas charakteringuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramas. Užduotis "B". "Daugiaatramės lankstinės sijos skaičiavimas. Daugiaatramei lankstinei sijai reikia. Sudaryti sijos darbo schemą. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus ir skersines jėgas sijos charakteringuose pjūviuose bei nurodytuose trijuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas visai daugiaatramei lankstinei sijai. Sudaryti dviejų bet kurių vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų influentes. Naudojantis sudarytomis influentėmis, apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo pateiktos nepaslankios apkrovos. Palyginti gautus rezultatus su 2-oje dalyje gautais rezultatais. Apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų ekstremines reikšmes nuo paslankaus vienodai paskirstytojo krūvio v, kuris gali užimti bet kurias sijos dalis. Nubraižyti nepatogiausius apkrovimo šiuo krūviu atvejus. Skaityti daugiau
Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) skaičiavimasUžduotis: Statiškai neišsprendžiamam rėmui (ar sijai) reikia: apskaičiuoti statinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti jėgų metodo kanonines lygtis. Sudaryti jėgų metodo pagrindinę sistemą. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo vienetinių nežinomųjų ir suminę lenkimo momentų diagramą nuo visų kartu veikiančių vienetinių nežinomųjų. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Atlikti gautos lenkimo momentų diagramos nuo esamos apkrovos kinematinę kontrolę. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąsias skersinių ir ašinių jėgų diagramas nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) atramines reakcijas nuo esamos apkrovos. Atlikti gautų skaičiavimo rezultatų statinę kontrolę. Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) schema kartu su atraminėmis reakcijomis turi būti viename lape, kartu su tikrosiomis lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramomis. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) bet kurio pjūvio poslinkį pasirinkta kryptimi nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) kinematinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti poslinkių metodo kanonines lygtis. Sudaryti poslinkių metodo pagrindinę sistemą. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo nežinomųjų vienetinių poslinkių. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti poslinkių metodo kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti poslinkių metodo kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Ją palyginti su jėgų metodu sudaryta lenkimo momentų diagrama. Skaityti daugiau
Statiškai neišsprendžiamo rėmo sprendimas jėgų metoduDuota. Sprendimas. Pagrindinės sistemos parinkimas. Lenkimo momentų diagramos nuo vienetinių reakcijų ir apkrovos. Kanoninę jėgų metodo lygtis. Galutinės momentų diagramos sudarymas. Skersinių jėgų diagrama. Ašinių jėgų diagrama. Atraminės reakcijos ir rėmo statinė kontrolė. Skaityti daugiau
StiklasĮvadas. Tikslai. Stiklo klasifikacija. Stiklo savybės. Stikliška būsena ir struktūra. Stiklo kristalizacija. Fizikinės stiklo savybės. Mechaninės savybės. Terminės savybės. Optinės savybės. Elektrinės savybės. Žaliavos ir įkrova. Žaliavos. Žaliavų apdorojimas. Įkrova. Stiklo lydymo procesas. Lydkrosnės. Stiklo formavimo būdai. Stiklo apdorojimas. Terminis stiklo apdorojimas. Mechaninis stiklo apdorojimas. Cheminis apdorojimas. Skaityti daugiau
Stogo dangosTai referatas apie stogo dangas, tipus ir jų savybes. Eternit, Prilydoma stogo danga, Stiklo plasto stogo danga, bituminės ir bituminės lanksčių čerpių dangos, betoninės čerpės, RuppKeramik, Puralas, Matinis poliesteris, Plastizolis, Cinkas. Skaityti daugiau
Stogo dangos (2)Įvadas. Bituminė stogo danga. Ritininė prilydoma stogo danga. Reikalavimai plokščių stogų konstrukcijoms. Reikalavimai hidroizoliacinėms stogų dangoms. Prilydoma polimerinė bituminė stogo danga. Bituminės čerpelės. Pvc danga. Čerpės. Keraminės čerpės. Betoninės čerpės. Silikatinės čerpės. Stiklinės čerpės. Cementiniai beasbesčiai lakštai. Fazercementinės plokštelės. Asbestiniai stogai. Metalines stogo dangos. Cinkuoto plieno čerpės su akmens barstalu. Skardinė stogo danga. Medinė stogo danga. Nendrinė stogo danga. Apželdintas stogas. Ekstensyvus apželdinimas. Intensyvus apželdinimas. Apželdinto stogo privalumai. Stogo dangai keliami reikalavimai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Stogo dangos (3)Įvadas. Bendrosios žinios apie stogus ir stogo dangoms keliami reikalavimai. Čerpės. Bituminės ir bituminės lanksčiosios čerpės. "Cambridge" bituminės čerpės. "Victorian" bituminės čerpės. "Armourshield" savaime prisiklijuojančios čerpės. Prilydomoji čerpių danga. Padidinto atsparumo čerpės (APP modifikuotas bitumas). Geriausia kloti bituminių čerpelių dangą ant OSB plokščių. Keraminės čerpės. "VH" tipo čerpės. "S" tipo čerpės. "Marselio" tipo užkaitinės čerpės. "Rubin" tipo čerpės. "Granat" tipo čerpės. "Achat" tipo čerpės. "Smaragd" tipo čerpės. "Roben" čerpės. Betoninės čerpės. "Lux" čerpės. Dvibangės čerpės. Dvigubos romėniškosios čerpės. Dvigubos olandiškosios čerpės. "Zabudova" čerpės. "Minster" čerpės. Plieninės stogų dangos. "Monterrey" danga. "Classic S, W" danga. "Cascade’ danga. Trapecinio ir banguoto profilio lakštai. Gofruotas profiles. Falcinės stogo dangos. "Eldorado" plieninės dangos. Bituminiai banguoti lakštai. Nendrinė stogo danga. Skaidri stogo danga. Plastmo banguotos plokštės. Cementinės plokštelės. Cementiniai lakštai. Ruloninės stogų dangos. Ruberoidas. Ruloninė stogo danga Mida. Varinė stogo danga. Beasbestinė stogo danga. "Eternit". Ondulinė stogo danga. PVC danga "Cefil". Lentelė. Skaityti daugiau
......