Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Inžinerinės medžiagos (2)Plieno cheminė sudėtis. Angliniai plienai. Legiruotieji plienai. Legiruojantys elementai ir jų įtaka plienų savybėms. Legiruotų plienų klasifikacija. Aliuminis ir jo lydiniai. Korozija, jos esmė ir rūšys. Kovos su metalų korozija priemonės. Nemetalinės dangos. Polimerai. Užpildai ir plastifikatoriai. Grandininė polimerizacija. Nesočių angliavandenilių polimerai ir kitos polimerinės plastmasės. Guma ir jos gaminiai. Lakai, tepalai, dažai. Miltelinė metalurgija. Miltelių gamyba. Metalų ir lydinių milteliai. Miltelių mišinio paruošimas. Įkrovos dozavimas ir ruošinių gamyba. Ruošinių sukepinimas ir miltelinių gaminių išbaigimas. Įrankinės miltelinės medžiagos. Antifrikcinės medžiagos. Miltelinės konstrukcinės medžiagos. Miltelinės elektrokontaktinės ir elektromagnetinės medžiagos. Skaityti daugiau
Inžinerinės sistemosPastato inžinerinių sistemų kursinio darbo užduotis. Aiškinamasis raštas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo, siurblio, katilo, kitų elementų parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacijos sudarymas. Naudota literatūra. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Inžinerinis statybos procesų ruošimasPowerPoint pristatymas. Bendros žinios. Geodeziniai statybos procesų darbai. Geodeziniai darbai, atliekant žemės darbus, montuojant pamatų ir rūsio konstrukcijas. Aukščių nustatymas uždarose patalpose. Paviršinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens žeminimo, atliekant žemės darbus, būdai. Atvirasis ir uždarasis drenažas. Atvirasis drenažas. Uždarasis drenažas. Laikinoji pagalbinė įranga, reikalinga statybos procesams atlikti. Skaityti daugiau
Ispanijos statybos sektoriaus būklėĮvadas. Apie šalį. Ispanijos ekonomika. Bendros žinios apie Europos Sąjungos statybos sektorius. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos Sąjungoje. Tarptautinės statybos organizacijos Europoje. Nacionalinės statybos asociacijos. Tarptautinės statybos sąjungos. Ispanijos statybos sektorius. Statybos sektoriaus sukuriamas BVP. Dirbantieji statyboje. Statybos eksportas. Pagrindinės statybos įmonės ir jų veikla. Statybos ypatumai. Didžiausi statybos projektai. Didžiausia saulės šilumos elektrinė. Nekilnojamo turto burbulas. Prognozės/išvados. Skaityti daugiau
Išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas: Kauno apskritis ir jos savivaldybėseLietuvos respublikos, Kauno apskrities ir jos savivaldybėse išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti leidimų statyti gyvenamuosius namus kitimo rodiklius 2005–2009 metais Kauno rajono, Kauno miesto, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono ir Birštono rajono savivaldybėse. Išduotų leidimų gyvenamiesiems namams statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Pagrindinių statistinių duomenų lentelė. Aprašomoji statistika. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Stulpelinės diagramos. Skritulinės diagramos. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai. Vidurkiai ir eksceso koeficientas. Duomenų sklaidos charakteristikos. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Leidimų išduotų gyvenamiesiems namams statyti skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus skaitinė charakteristikos. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšių analizė. Statistinių duomenų prognozavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimasUžduotis: sudaryti išilginį ir skersinį trasos profilį. Nubrėžti projektinę liniją. Apskaičiuoti projektinės altitudes, darbo aukščius, nulinių taškų atstumus ir pagrindinius horizontalių apskritiminių kreivių elementus. Duota. Skaičiavimai niveliavimo žurnale. Išilginio trasos profilio sudarymas. Projektinės linijos brėžimas. Projektiniai profilio skaičiavimai. Skaityti daugiau
Izoliuojančios medžiagosŠilumą izoliuojančios medžiagos. Neorganinės šilumą izoliuojančios medžiagos. Akmens vata. Stiklo vata. Putstiklis. Perlitas. Triukšmą izoliuojančios medžiagos. Akytosios ir pluoštinės garso sugeriamosios medžiagos. Rezonansinės konstrukcijos. Membraninės konstrukcijos. Difrakciniai garso slopintuvai. Garso izoliacija. Drėgmę izoliuojančios medžiagos. Paviršiaus impregnavimas. Mineraliniai skiediniai. Modifikuotas betonas. Membraninė apsauga. Silikatizacija. Skaityti daugiau
Juostiniai pamataiĮvadas. Bendros žinios apie pamatus. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienų juostiniai pamatai. Kolonų juostinių pamatų konstrukcijos. Rūsio sienos. Juostinių pamatų pado blokų efektyviosios konstrukcijos. Juostinių pamatų stiprinimo būdai. Pabaigai. Skaityti daugiau
Juostiniai pamatai (2)Įvadas. Pamatai. Juostiniai pamatai. Juostinių pamatų konstrukcija. Kolonų juostinių pamatų konstrukcija. Pamatų eksploatavimas ir defektų šalinimo būdai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Juostinių pamatų montavimasStatybos verslo įmonės steigimas. Statybos verslo įmonės specializacija – (juostinių pamatų montavimo darbai). Juostinių pamatų montavimo darbai. Kokybės valdymo samprata. Statybos produkcijos kokybės formavimas. Norminiai dokumentai. Statybos darbų produkcijos kokybės kontrolės būdai, metodai ir sistemos. Pamatų montavimas-pamatų montavimas iš surenkamų blokų. Pamatų statymo metodas. Gelžbetonių pamatų blokų montavimo technologija. Juostinių pamatų montavimo darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Pamatų transportavimas, kabinimo priemonės. Kokybės valdymo sistema. Juostinių pamatų montavimo darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Darbų sauga montuojant juostinius pamatus. Skaityti daugiau
Kaitrai atsparių betonų užpildaiĮvadas. Užpildai. Kaitrai atsparių betonų užpildai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalkių gamybos technologinė linijaĮvadas. Terminai ir apibrėžimai. Žaliavos ir jų savybės. Technologinė gamybos schema. Savybės ir jų nustatymo metodai. Panaudojimo galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kanalo tunelisStatybos vadybos pagrindai. Įvadas. Kanalo tunelis. Pagrindinės datos. Ištakos: Pasiūlymai ir bandymai. Organizavimas. Statyba. Geologija. Tyrinėjimai. Tunelio kasimas. Užbaigimas. Inžinerija. Geležinkelio projektavimas ir riedmenys. Veikla. Panaudojimas ir paslaugos. Keleivių judėjimas. Krovinių judėjimas. Terminalai. Ekonominiai rodikliai. Poveikis regionams. Pabėgėliai ir imigracija. Saugumas. Gaisrai. Eurotunnel kompanija. Ilgalaikė koncesija ir tvirta komercinė ir veiklos sėkmė. Saugumas ir apsauga. Darbai. Vadovybė. Tikslai. Geležinkeliai. Aplinka. Socialinė atsakomybė. Parkas. Priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Karšto vandentiekio ypatumaiVandens kokybė. Karšto vandens sistemos. Vietinės karšto vandens sistemos. Karšto vandentiekio sistemų elementai ir jų paskirtis. Karšto vandens parametrai. Karšto vandentiekio sistemos butuose. Šilumos sąnaudos karšto vandentiekio sistemose. Esamų karšto vandens sistemų trūkumai. Karšto vandentiekio sistemų valdymas ir procesų reguliavimas. Tiekiamo šilumnešio karšto vandens sistemai temperatūrinis režimas. Skaityti daugiau
Katilinės automatizavimasSavarankiškas darbas 33 variantas. Įvadas. Medžiagų žiniaraštis. Vožtuvo su pavara parinkimas pagal Danfoss vožtuvų parinkimo programą. Siurblio parinkimas šildymui iš Wilo elektroninio katalogo. Siurblio parinkimas vėdinimui iš Wilo elektroninio katalogo. Elektroninis automatikos blokas šildymu MSRD2512. Kompaktinis šilumos skaitiklis "HEAT-one". 10 (64) – Šalto vandens skaitiklis sistemų papildymui. Skaityti daugiau
Keliai (2)PowerPoint pristatymas. Kelio apibrėžimas. Pagrindinės pagerintų ir dirbtinių kelių formavimo priežastys. Pirmieji keliai. Kinija ir "Šilko kelias". "Šilko kelias". Egipto karalystės keliai. Persijos imperijos keliai. Romėnų keliai. Romos imperija. Imperijos kelių tinklas. Romos kelių klasifikacija. Romėnų kelių tiesimo principai. Pagrindiniai romėnų kelio elementai. Nuotolio matavimas keliuose. Romos (auksinis meliarijus). Viduramžių keliai. Kelių tiesimo renesansas. P. Trezaguet kelio konstrukcija. T. Telford kelio konstrukcija. J. McAdam kelio konstrukcija. Asfalto dangų atsiradimas. Šiandieninis kelių transporto tinklas Lietuvoje. Jo komponentai. Nagrinėjami klausimai. Kelio kokybės reikšmė. Kelių tinklas. Kelio būklės reikšmė. Kelio būklės išlaikymas. Kelių transporto priemonių dimensijos. Kelių transporto priemonių skirstymas. Europos Sąjungos (ES) ir kitų teisinių aktų reglamentuojamos dimensijos. Maksimali ašies apkrova. Maksimali pakrautos transporto priemonės masė. Standi jungtis. Priekaba. Balninis vilkikas. Autotraukinys. Autotraukiniai. Vilkiko ir priekabos kombinacija. Transporto priemonės ilgis. Standi jungtis arba priekaba. Puspriekabė. Vilkiko ir puspriekabės kombinacija. Lietuvos Respublikos (LR) kelių tinklas, jo charakteristikos, formavimo principas. Kelių klasifikacija. Valstybinės reikšmės kelių klasifikacija. Pagrindinės Lietuvos Respublikos (LR) kelių tinklo charakteristikos. Kelių tinklo formavimo principas. Projektuojant taikomi greičiai. Kelio trasa. Trasos elementai. Kelio trasos elementai. Skaičiuojami horizontalios kreivės elementai. Kelio išilginis profilis. Kelio išilginio profilio elementai. Žemės sankasos darbo žymė. Išilginio profilio elementų skaičiavimas. Išilginio profilio elementų rodikliai. Vertikaliosios išgaubtos ir įgaubtos kreivės. Kelio skersinis profilis. Kelio skersinio profilio elementai. Važiuojamosios dalies plotis. Kelkraščio ir skiriamosios juostos plotis. Kelio juostų parametrai. Kelio dangos konstrukcija. Kelio danga. Dangos sluoksniai. Dangų klasifikacija pagal konstrukcijos stiprį. Kelio dangos konstravimas. Skaityti daugiau
Kelio hidrauliniai nuostoliai3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Bandymų stendas. Eksperimentų eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė ir išvados. Skaityti daugiau
Kelių statybaKelių statyba. Kelių tiesimo darbų sudėtis. Žemės darbai. Gruntų kasimo ir transportavimo darbai, grunto karjerai. Mašinos ir mechanizmai, naudojami žemės darbams, jų parinkimas. Kelio juostos paruošimas. Žemės sankasos įrengimas pelkėse. Įmirkusių gruntų panaudojimas žemės sankasai įrengti. Žemės sankasos įrengimas žiemą. Žemės sankasos apdailos ir šlaitų sutvirtinimo darbai. Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos, pralaidų įrengimas. Gruntų sustiprinimas rišikliais. Darbų atlikimo metodai. Atliktų žemės darbų kokybės kontrolė, darbų priėmimas. Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, reikalavimai medžiagoms. Pagrindai iš akmens medžiagų, reikalavimai medžiagoms, pagrindų įrengimo būdai. Pagrindai iš akmens medžiagų, sutvirtintų rišikliais, naudojamos medžiagos ir reikalavimai joms, pagrindų įrengimo būdai. Žvyro dangos, dangų įrengimo technologija, reikalavimai žvyrui. Paviršiaus apdorojimas, jo vykdymo būdai, naudojamos medžiagos. Asfaltbetonio dangos, medžiagos, naudojamos asfaltbetonio mišiniuose, reikalavimai sudedamųjų dalių ir mišinių granuliometrinei sudėčiai. Asfaltbetonio pagrindo ir dangos sluoksniai. Naudojamos medžiagos ir reikalavimai joms. Asfaltbetonio mišinių gamyba įvairaus tipo gamyklose. Asfaltbetonio mišinių transportavimas. Pagrindo po asfaltbetonio danga paruošimas, mišinio klojimas ir sutankinimas. Mišinių gamybos ir dangų įrengimo kokybės kontrolė. Betoninės kelio dangos. Medžiagos, naudojamos kelių betonui. Betono mišinių gamyba. Betoninių kelio dangų įrengimas. Naudojamos mašinos ir įrengimai. Armuotos kelio dangos ir jų įrengimas. Skaityti daugiau
Kenksmingų medžiagų ilgalaikio poveikio laike kintančios koncentracijos ribinės vertės nustatymasTikslas: Nustatyti ceche veikiančių penkių triukšmo šaltinių (TŠ) sukeliamą bendrą garso lygį, palyginti gautą reikšmę su normatyvine Nustatyti ekvivalentinį triukšmo slėgio lygį, kuris mechaniniame ceche veikia darbininką per 8 darbo valandas. Skaičiavimai. Grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Keramika (5)Įvadas. Bendros žinios. Statybinė keramika. Keramikos žaliavos. Moliai. Cheminė molio sudėtis. Keraminės molio savybės. Technologinės molio savybės. Jautrumas džiovinant. Priedai, reguliuojantys molio savybes. Keraminių dirbinių gamybos technologija. Molio kasimas ir ruošimas pusgaminiams formuoti. Molio maišymas. Apdailos keramika. Santechninė keramika. Čerpės. Sukepusioji statybinė keramika. Išvados. Skaityti daugiau
......