Šperos.lt > Statyba > Statybos konspektai
Statybos konspektai

(48 darbai)

Statybos teisiniai pagrindaiBendroji teisė. Teisės apibrėžimas, samprata. Teisės aktai, jų rūšys pagal hierarchiją. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Valdžių padalijimas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Statybos teisė. Statybos teisės šalinis. Statybų teisės šaltinių klasifikacija. Normatyvinių techninių statybos dokumentų sistema. Statybos techniniai reglamentai. Statybos techninio reglamento žymenų struktūra (kiekvienas žymuo ir jo paaiškinimas). Statybos techninių reglamentų grupės. Statybos taisyklės. Standartai. Techniniai liudijimai. Metodiniai nurodymai rekomendacijos. Teisiniai statybos santykiai. Statybos techninės veiklos sritys. Teisinių statybos santykių objektas (apibrėžimas). Objekto rūšys ( apibūdinimas, pagrindiniai požymiai). Esminiai statinio reikalavimai. Teisinių statybos santykių subjektai(apibūdinimas, pagrindinės teisės ir pareigos). Skaityti daugiau
Surenkamosios betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos ir detalėsBendros žinios. Gelžbetonio sąvoka. Gelžbetoninių konstrukcijų ir detalių klasifikacija ir nomenklatūra. Gelžbetoninių detalių gamybos metodai. Gelžbetoninių gaminių armavimas. Betono mišinio sutankinimo būdai. Gelžbetoninių gaminių kietinimas. Gelžbetoninių gaminių paviršiaus apdaila. Gelžbetoninių detalių bandymai ir priėmimas. Surenkamųjų detalių pervežimas ir laikymas. Skaityti daugiau
Transporto statiniaiStatybos darbų organizavimas. Statybos etapai. Statybos organizavimo projektavimo pagrindai. Geodeziniai darbai. Statybos aikštelė. Atramų ir jų pamatų statyba. Sekliųjų pamatų statyba. Polinių pamatų statyba. Monolitinių atramų statyba. Surenkamųjų atramų statyba. Tiltų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų gamyba. Gamybos technologija. Surenkamųjų gelžbetoninių perdangų montavimas. Svarbiausios montavimo operacijos. Sijų stambinamasis surinkimas. Sijinių karpytų perdangų montavimas. Sijinių nekarpytų, sijinių-šarnyrinių ir rėminių perdangų montavimas. Gelžbetoninių monolitinių perdangų statybos ypatybės. Oro transportas. Aerodromo takų įrengimo technologijos pagrindiniai principai. Žemės darbai. Pagrindų įrengimas. Asfaltbetonio ir cementbetonio dangos sluoksnių įrengimas. Skaityti daugiau
Uolienos ir gaminiai iš jųUolienų klasifikacija. Nuosėdinės uolienos. Mineralai. Magminės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Skaityti daugiau
Uolienos ir gaminiai iš jų (2)Medžiagos ir gaminiai iš gamtinių uolienų. Apdaro ir architektūriniai gaminiai. Įvairios paskirties akmens medžiagos. Uolienų gavyba ir apdirbimas. Skaityti daugiau
UrbanistikaUrbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miesto plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Miesto gyventojų grupės. Miesto generalinis (bendrasis) planas, jo sudėtis. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingo ploto kiekio į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Sandėlių teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės - principiniai skirtumai. Ką reiškia "nepertraukiamo eismo gatvė"? Jos ypatumai. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Miesto visuomeninio transporto rūšys ir jų pagrindiniai rodikliai. Parko kelių paskirtis, parametrai. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Aptarnavimo įstaigų poreikis, normatyvinio ir sąlyginio pertekliaus lygmuo. Ikimokyklinių vaikų įstaigų poreikis vakar, šiandien ir rytoj. Argumentacija. Bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijos evoliucija pereinant iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką. Amatų, specialių vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos pagal lankomumą. Kuo matuojamas sveikatos įstaigų pajėgumas? Standartai Lietuvai. Miesto želdynai. Riboto ir viešo naudojimo želdynų sąvoka ir standartai. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Grafikai, paveiksliukai, schemos, lentelės. Skaityti daugiau
Urbanistika (2)Urbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miestų plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Miesto gyventojų grupės A, B, ir C. Miesto generalinis planas. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Miesto gyventojų A grupės struktūra. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingojo ploto kiekis į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Mikrorajono, gyvenamojo rajono apibrėžimas. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Pramonės rajono ir pramonės mazgo apibrėžimas. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Pramonės sandėlių apsauginės zonos funkcijos. Sandėlių Teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės – principiniai skirtumai. Kelio pajėgumas. Nepertraukiamo eismo gatvė. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Nustatymo metodika prie stadiono, parduotuvės, geležinkelio stoties ir mikrorajone. Aptarnavimo įstaigų poreikis. Ikimokyklinių įstaigų poreikis. Bendro lavinimo mokyklos. Amatų, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos. Miesto želdynai riboto ir viešo naudojimo. Buitinio aptarnavimo įstaigų pajėgumai mieste pagal lankomumo pakopas. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos objektas. Sociologinių žinių nauda urbanistiniam ir architektūriniam projektavimui. Kas iššaukė sociologijos ( miestų sociologijos ) poreikį pastaraisiais dešimtmečiais? Utopinių teorijų reikšmė nūdienos požiūriu. Tomas Moras "Utopija". Tomazas Kompanela "Saulės miestas" (Soliaris). Roberto Oveno indėlis į visuomenės teritorinės organizacijos sampratą. Šarlis Furjė ir jo idėjos. Ekologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. R. Parko ir E. Berdžeso teorijos ribotumas. Istorinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Socialinė – psichologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Miesto tipo gyvensenos ypatumai. Kaimo tipo gyvensenos ypatumai. Miestiečio antropogeninis ir psichinis tipažas. Formalios ir neformalios grupės visuomenės organizacijoje. Miestų teritorijų charakteristika: centras, senamiestis. Miestų teritorijų charakteristika: nauji gyvenamieji rajonai. Miestų teritorijų charakteristika: priemiesčiai. Miestų teritorijų charakteristika- priemiestinė zona. Urbanizacijos mąstai XX amžiuje (20 amžiuje), perspektyvos, pasėkmės. Urabanizacijos kriterijai: demografinė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai: ekonominė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai - socialinė urbanizacija. Lietuvos urbanizacija tarptautiniu kontekstu. Ypatumai. Migracija ir jos šaltiniai. Švytuoklinė migracija, jos šaltiniai, reikmės dalyviai. Švytuoklinė migracija ir miesto gyvensenos populiarinimas kaime. Švytuoklinės migracijos arealas. Švytuoklinės migracijos privalumai ir trūkumai. Migrantų apgyvendinimo mieste problemos ir tendencijos. Migrantų adaptacijos problemos. Miesto centro dienos gyventojai. Miesto teritorijų funkcinė ir socialinė evoliucija. Lietuvos šeimų sociologijos bruožai. Įvairaus dydžio šeimų apgyvendinimo pobūdis. Būsto atitikimo šeimų sudėčiai problemos. Viengungiai, jų apgyvendinimas. Gyvenamojo rajono funkcinis zonavimas, pastatų aukštis, butų sudėtis. Naujų ir senų rajonų gyvensenos bruožai. Gyventojų identifikacija su gyvenamąja vieta ir jos prasmė. Naujų gyvenamųjų rajonų sociologinių tyrimų rezultatai. Naujų masinės statybos gyvenamųjų rajonų sociologinis vertinimas. Sociologiniai tyrimai: anketavimo būdai, anketos sudarymo metodika. Respondentai, praba, jos nustatymo būdai. Gyvenimo aukštuminiuose namuose specifika. Gyvenimo sodybinio užstatymo namuose specifika. Skaityti daugiau
Žemės teisė. Teirtorijų planavimas ir statinio projektavimasŽemės teisė. Žemės teisės samprata. Žemės teisės objektas ir subjektai. Žemės fondas. Jo skirstymas pagal tikslinę paskirtį. Žemės nuosavybė. Žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės. Privati ir valstybinė žemė. Žemės sandoriai, jų sudarymo tvarka. Žemės ūkio paskirties žemė. Ne žemės ūkio paskirties žemė. Teisinis teritorijų planavimo reguliavimas. Teritorijų planavimo, kraštotvarkos sąvokos. Teritorijų planavimo tikslas. Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo rūšys: bendrasis, specialusis, detalusis teritorijų planavimas. Šių teritorijų planavimo rūšių pagrindiniai bruožai: objektas, subjektai, išimtys, kai tokie planai nerengiami. Planavimo dokumentų derinimo, teikimo tvirtinti tvarka. Viešasis planavimo dokumentų registras. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros esmė ir ją atliekantys subjektai. Statinio projektas. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, jų turinys. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Statinio projekto rengimo tvarka ir etapai. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis. Statinio projekto ekspertizė. Leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinį. Leidimų išdavimo tvarka. Atvejai, kai leidimas nereikalingas. Leidimo galiojimo terminai. Statinio priežiūra. Valstybinės statinio priežiūros esmė ir ją atliekantys subjektai. Techninė statinio priežiūra, jos organizavimas ir tvarka. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Tinkamas naudoti statinys. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tikslas ir tvarka. Skaityti daugiau