Šperos.lt > Statyba > Statybos kursiniai darbai
Statybos kursiniai darbai

(159 darbai)

Metalinės konstrukcijos (6)Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (8)dwg. byla. Kursinio projekto užduotis nr. 12. Suprojektuoti darbo aikštelės metalines konstrukcijas žemiau nurodytam pastatui. Pastato pagrindinės konstrukcijos, jų darbo brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (9)Aiškinamasis raštas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos: sijynasAiškinamasis raštas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno šalutinių sijų skaičiavimas. Sudėtingo sijyno šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos įražų skaičiavimas. Sijos skaičiuojamųjų įražų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos: stogo konstrukcijosSkersinio pastato rėmo apkrovos. Stogo konstrukcijos savitasis sunkis. Sienos konstrukcijos savitasis sunkis. Kintamos apkrovos. Sniego apkrovos. Vėjo apkrovos. Stogo ilginio skaičiavimas. Plieninio pakloto iš profiliuotų lakštų skaičiavimas. Rėmo strypų skerspjūviai. Viršutinės santvaros juostos skaičiavimas. Apatinės santvaros juostos skaičiavimas. Santvaros tinklelio strypų skaičiavimas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Kolonos tvirtinimo inkariniais varžtais skaičiavimas. Pusrėmio mazgo skaičiavimas stiprumui. Virintinų siūlių ilgiai mazguose. Atviro profilio strypų flanšinių jungčių projektavimas. Pastovumo ryšių sistema. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektasAiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros elementų įražos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Langų apkrova. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovų deriniai. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Elementų projektavimas. Tempiamų elementų projektavimas. Gniuždomų elementų projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Kolonos galvenos projektavimas. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (2)Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų projektavimas. Santvaros apatinės juostos projektavimas. Santvaros viršutinės juostos projektavimas. Santvaros spyrių projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Santvaros montažinio mazgo proektavimas. Santvaros atraminio mazgo projektavimas. Santvaros mazgų konstravimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Pado matmenų parinkimas. Traversos matmenų parinkimas. Kolonos galvenos projektavimas. Grafinė dalis: Plieninių konstrukcijų (santvarų, kolonų, ryšių) išdėstymo schemos plane, pjūvyje). Santvaros gamybos brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (3)Projektuojamas vienanavis pramoninis pastatas.Aiškinamasis raštas. Profiliuoto pakloto parinkimas. Apkrovos. Santvaros nuolatinė apkrova. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Kolonos nuolatinė apkrova. Santvaros projektavimas. Santvaros strypų įrąžos. Santvaros strypų projektavimas. Apatinės juostos strypų projektavimas. Tempiamų tinklelio strypų projektavimas. Gniuždomų tinklelio strypų 20, 22 projektavimas. Viršutinės juostos strypų projektavimas. Statramsčio projektavimas. Santvaros strypų suvestinė. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos jungimo prie pamato mazgo projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Priedai (.dwg bylos: Konstrukcijų išdėstymo planas, Kolona, Santvara). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektasAiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 1 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 2 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Šalutinės sijos parinkimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pasirinktas sijos skerspjūvis. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Ekonomiškumo sąlygos tikrinimas. Pagrindinės sijos suvirinimo siūlų skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas (lokaliniai įtempimai. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės stiprumas (skaičiuojamieji lyginamieji įtempiai) pagal [1] 69 puntą. Pagrindinės sijos atraminių dalių projektavimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrovos nustatymas. Kolonos skaičiuojamojo ilgio nustatymas. Dvitejo skerspjūvio, kolonos skaičiavimas. Kolonos gelvenos projektavimas. Atrėmimo staliuko projektavimas. Kolonos bazės projektavimas(šarnyrinė jungtis su pamatu). Lenkiamieji momentai plokštėje sukelti reaktyvinio slėgio. Kertinės siūlės jungiančios kolonos liemenį prie pado plokštės. Inkariniai varžtai. Priedai (bak ir dwg bylos). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektas: Metalo konstrukcijos, Technologija ir ŠildymasI dalis. Metalo konstrukcijos. Aiškinamasis raštas. Projekte suprojektuotas metalinio karkaso pastato rėmas. Šalutinės sijos projektavimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Mazgų projektavimas. II dalis. Technologija. Aiškinamasis raštas. Projekte aprašyti pastato kolonų, pagrindinių sijų ir šalutinių sijų montavimo darbai. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų ir užmokesčio skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Montavimo darbų savikaina. III dalis. Šildymas. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas 5 aukštų, metalinio karkaso, administracinės paskirties pastatas Vilniaus mieste. Šildymas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Savitieji šilumos nuostoliai per atitvaras. Savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Savitieji šilumos nuostoliai. Pastato projektinės šilumos šaltinio galios skaičiavimas. Projektinio šilumos poreikio pastato šildymui skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens tiekimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Priedai: Darbų vykdymo grafikas, Darbų saugos reikalavimai, .dwg bylos: Pastato planas ir išilginis pjūvis, Konstrukciniai mazgai ir medžiagų žiniaraščiai, Kolona, Pagrindinė sija, Šalutinė sija, Pirmo aukšto ir rūsio planai, Šildymo sistemos aksonometrija, Pastato metalinių konstrukcijų montavimo technologinė kortelė). Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijos projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijų projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas (pirmas variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Šalutinių sijų projektavimas (antras variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Sijyno kompanavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas(tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas ir skerspjūvio parinkimas. Elemento klupamoji galia. Kolonos klupamoji galia z-z ašies atžvilgiu. Mazgų projektavimas. Pakloto sijos ir pagrindinės sijos mazgas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios pagrindinei sijai skaičiavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios šalutinei sijai skaičiavimas Kolonos ir pamato mazgas (bazė). Centriškai gniuždomos kolonos pėdos projektavimas. Kertinės siūlės jungiančios koloną prie pado plokštės statinio nustatymas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios nustatymas. Inkarinių varžtų parinkimas. Skaityti daugiau
Monolitinės briaunuotos perdangos plokštės skaičiavimasMonolitinės briaunuotos perdangos plokštės skaičiavimas. Projektuojama monolitinė perdangos plokštė, kurios lentynos dirbs abiem linkmėm. Medžiagos bus naudojamos tos pačios, kaip tuštymėtajai plokštei. Apkrovos tenkančios perdangos ploto vienetui apskaičiavimas. Monolitinės perdangos plokštės lentynoje veikiančių įrąžų apskaičiavimas. Monolito briaunų veikiančios apkrovos apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Monolitinių grindų įrengimo technologijaAiškinamasis raštas. Duomenų surinkimas ir apdorojimas. Konstrukcinio sprendimo schemos sudarymas. Konstruktyvų armavimo techninis sprendimas. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas. Statybos darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Betonavimo proceso aprašymas organizavimas. Betono priežiūra. Saugumo technikos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai. Grafikai. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamataiAiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (2)Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė. Bendros pastato ir pagrindo deformacijos. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (3)Užduotis. Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas ir įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Bendros pastato ir pagrindo deformacijos. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (4)Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė. Brėžiniai. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (5)Aiškinamasis raštas. Projektuojamas pramoninio pastato vidines kolonos pamatas. Apkrovų skaičiavimas. Apskaičiuoju apkrova tenkančią pamatui nuo sniego apkrovos. Pamato įgilinimo gylis. Išvados. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Saugos ribinio būvio projektavimas analitiniu apskaičiavimu. Saugos ribinio būvio apskaičiavimai atliekami naudojant tik efektyviuosius įtempius. Tinkamumo ribinio būvio skaičiavimas. Tamprieji nuosėdžiai. Konsolidacijos nusėdimų skaičiavimas. Bendri nusėdimai. Išvados. Pagrindo atspario patikslinamasis apskaičiavimas. Plokštės armavimas. Duomenys. Kolonos. Pamato plokštės. Skaičiavimas. Armatūros inkaravimo ilgis. Inkariniai strypai. Skaityti daugiau
Pagrindiniai statybos sutarčių sudarymo principai. Esminės klaidos sudarant sutartisĮvadas. Esminės sąlygos sutartyje. Rangos sutarčių ypatumai. Bendrieji sutarčių bruožai, požymiai. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių pasibaigimas. Posutartiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
......