Šperos.lt > Statyba > Statybos kursiniai darbai
Statybos kursiniai darbai

(159 darbai)

Statybos technologijos (3)Aiškinamasis raštas. Montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Nulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. 1 variantas. 2 variantas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų tranšėjoms ir duobėms kasti, ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aikštelės. 1 variantas. 2 variantas. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Kėlimo mašinų ir įrangos parinkimas. Stropų parinkimas. Strėlinio krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Karkaso montavimo technologinė kortelė. Bendros žinios. Karkaso įrengimas. Darbai iliustruoti lentelėmis. Skaityti daugiau
Statybos teisėStatybos teisės kursinis darbas. Pastato rekonstrukcija. Veiksmų aprašymas. Skaityti daugiau
Statybos teisė (2)1 dalis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lietuvos vyriausybės nustatytos apsaugos zonos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zona. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimas. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Geologiniai draustiniai. Geomorfologiniai draustiniai. Hidrografiniai draustiniai. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai. Botaniniai draustiniai. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai. Ornitologiniai draustiniai. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Darbo aprašymas. Planas Nr 1, 2 ir 3. Išvada. 2 dalis. Remdamasis "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu", aprašysiu miesto bendrajame plane numatytos gyvenamosios rekreacinės teritorijos su galimybe statyti smulkius verslo objektus gyvenvietei aptarnauti 1 ha sklypo paskirties keitimą. 3 dalis. Rangos sutartis. Statybos darbų rangos sutartis. Skaityti daugiau
Stogo dangos (2)Įvadas. Bituminė stogo danga. Ritininė prilydoma stogo danga. Reikalavimai plokščių stogų konstrukcijoms. Reikalavimai hidroizoliacinėms stogų dangoms. Prilydoma polimerinė bituminė stogo danga. Bituminės čerpelės. Pvc danga. Čerpės. Keraminės čerpės. Betoninės čerpės. Silikatinės čerpės. Stiklinės čerpės. Cementiniai beasbesčiai lakštai. Fazercementinės plokštelės. Asbestiniai stogai. Metalines stogo dangos. Cinkuoto plieno čerpės su akmens barstalu. Skardinė stogo danga. Medinė stogo danga. Nendrinė stogo danga. Apželdintas stogas. Ekstensyvus apželdinimas. Intensyvus apželdinimas. Apželdinto stogo privalumai. Stogo dangai keliami reikalavimai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Šaligatvio plytelės gamybos technologijosGaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Technologinės linijos gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Sudėtis. Konvejerinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Skaityti daugiau
Šildymo dalies kursinis projektasAiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Išorinė siena. Grindys. Durys. Langai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl šalto oro infiltracijos. Projektiniai šilumos nuostoliai per šalčio tiltelius. Pastato projektinė šildymo galia. Patalpų šildymo galia. Patalpų šildymo sistemos galia. Šilumos šaltinio projektinė galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Šilumos suvartojimas per šildymo sezoną ir išlaidos už šildymą. Šilumos energijos poreikis karšto vandens tiekimui. Šilumos energijos poreikis vėdinimui. Maksimalus, vidutinis šilumos poreikis šildymui, vėdinimui, karštam vandeniui. Tiekiamo oro vamzdyno skersmens skaičiavimas. Priedas (.dwg byla). Skaityti daugiau
Šildymo sistemos projektavimasPastato charakteristikos. Pastato išorės atitvarų šiluminės charakteristikos. Atitvarų šiluminės varžos. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Skaičiavimai. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Pastato šiluminės galios. Projektinė patalpų šildymo galia. Pastato šilumos šaltinio galia. Pastato šilumos poreikis. Vidutinis šildymo sezono šilumos poreikis šilumos nuostoliams padengti. Vidutiniai šilumos pritekėjimai per šildymo sezoną. Vidutinis šilumos poreikis pastatui šildyti. Vidutinis šildymo sistemos poreikis per šildymo sezoną. Pastato išlaidos už šilumos energiją. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Termodinamika: advokatų kontoros projektasAiškinamasis raštas. Atitvarų šiluminės savybės. Atitvarų šiluminės varžos. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šildymo sistemos galia. Patalpų šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Projektinė patalpų šildymo galia. Projektinė šilumos šaltinio galia. Šildymo prietaisų ir vamzdynų sistemos parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Sistemos vamzdynų parinkimas. Pastato šildymo sistemos hidraulinis suderinimas. Pastato šilumos poreikis. Vidutinis šildymo sezono šilumos poreikis šilumos nuostoliams kompensuoti. Vidutiniai šilumos pritekėjimai per šildymo sezoną. Vidutinis šilumos poreikis pastatui šildyti. Vidutinis šildymo sistemos šilumos poreikis per šildymo sezoną. Pastato išlaidos už šilumos energiją. Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Termodinamika: šildymas ir vėdinimasTekstinė dalis. aiškinamasis raštas. Šildymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Durų, langų, grindų, stogo norminės šilumos perdavimo koeficiento reikšmės. Durys. Langai. Stogas. Grindys. Pastato projektinių šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per atskiras atitvaras. Šilumos nuostoliai per ilginius šiluminius tiltelius. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo ir infiltracijos. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens ruošimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos atmosferoje skaičiavimas ir valymo įrenginių projektavimasĮvadas. Išsami Lietuvos ir užsienio literatūros apžvalga. Medienos džiovinimas. Medienos medžiagų pjaustymas. Ruošinių klijavimas, faneravimas. Faneravimas (drožimo ir lukštenimo medžiagos). Cheminis - mechaninis medienos modifikavimas (medienos apsauga). Acetiliavimas. Apdirbimas amoniaku. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Impulsinio praputimo rankoviniai filtrai. Rankovinis filtras фркн. Rankovinio filtro skaičiavimas. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai. Galutinės išvados. Skaityti daugiau
Timber structuresMedžio konstrukcijų kursinis darbas. Explanatory. Calculation of load: Permanent loads; Snow load. Design of timber deck and purlins: Design of timber deck; Design of purlins; Joint of the boards. Dimensioning of timber glued laminated beam. Design and detailing of joints: Dimensioning of timber glued laminated beam. Design of timber beam joint to column. Drawings. Skaityti daugiau
Trinkelių gamybos technologijaGamybos technologijos dalis. Asortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos organizavimo dalis. Gaminio ženklinimas ir bandymo metodai. Technologinio rėžimo charakteristikos ir gamybos kokybės kontrolė. Operacijų trukmių grafikas. Pagrindinių technologinių ir transportavimo įrenginių ciklograma. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Grafinė dalis: brėžiniai, 2 dwg bylos. Skaityti daugiau
VandenruošaĮvadas. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Vandens kiekių skaičiavimas ir suvestinės lentelės sudarymas. Vandens kiekiai gyventojams. Vandens kiekiai visuomeniniam - komunaliniam vartotojui. Vandens kiekiai pramonės įmonei. Vandens kiekiai technologijai. Vandens kiekiai dirbantiesiems. Vandens kiekiai dušams. Vandens kiekiai gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Suvestinė pareikalaujamų vandens kiekių lentelė. Pareikalaujamų vandens kiekių ir pateikimo vandens siurbliais į tinklą grafikų sudarymas. Vandens pareikalavimo į tinklą siurbliais kiekių lentelė. Vandentiekio tinklo trasavimas ir paruošimas hidrauliniam skaičiavimui. Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimas maksimaliam vandens kiekio pareikalavimo valandai. Požeminio vandens surinkimo įrenginių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose kursinis projektasAiškinamasis skaičiuojamasis raštas: Pastato inžinerinė įranga suprojektuota 5 aukštų (1-as pastatas) su rūsiu gyvenamajam namui. Name yra 20 butų. Visame name yra 65 žmonės. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai (11 lentelių). Grafinė dalis (.dwg bylos: Vidaus buitinių nuotekų aksonometrija, Šalto vandentiekio aksonometrija, Tipinio aukšto planas, Rūsio planas, Išilginiai profiliai, Situacijos planas). Skaityti daugiau
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas pastatuoseAiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandenvalos technologijosNutekamojo vandens kiekių skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonių nutekamojo vandens kiekiai. Konditerijos fabrikas. Pieno kombinatas. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Vietinis keliasAiškinamasis raštas. Kelias. Techniniai ekonominiai rodikliai. Kelio nuolydžio skaičiavimas. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas. Vertikaliųjų kreivių elementų skaičiavimai. Žemės darbų kiekio skaičiavimas. Kelio dangos medžiagų skaičiavimas. Vietovės planas. Kelio išilginis profilis. Kelio skersinis profilis. Skaityti daugiau
Žemės kainos nustatymas privačių ūkių žemėnaudojeĮvadas. Žemėlapis, nurodantis mano vertinamos žemės vietą. Žemėlapis, rodantis mano vertinamos žemės zoną. Išvada. Objektų lyginimas. Lyginamieji objektai. Išvada. Dirvožemio grupių žemėlapis M 1:10000. Žemėlapis, apibūdinantis dirvožemio rūgštingumą M 1:10000. Žemėlapis, nurodantis cheminę K2O ir P2O2 dirvožemio sudėtį. Žemėlapis, nurodantis cheminę K2O ir P2O2 dirvožemio sudėtį M 1:10000. Į dalis suskirstyto sklypo, gautų dalių plotų numeriai ir plotai. I Metodas. Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas. Privačių ūkių žemės kainos nustatymas. Išvada. II Metodas. Žemės ūkio paskirties žemės kainos skaičiavimas. Pirmoji išvada. Antroji išvada. Išvados. Naudota literatūra. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Žuvų pralaidos projektavimasĮvadas. Vandens gyliai upės vagos žemutiniame bjefe. Vandens tekėjimo greičiai upės vagos žemutiniame bjefe. Žuvų viliojimo valkties efektyvusis ilgis lef ir efektyvusis plotis bef. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio plotis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis virš žuvitakio slenkstinės pertvaros. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio matmenys. Baseinėlių skaičius. Debitų kreivės Q = f(H) dviems atvejams: latakinio-pertvarinio žuvitakio pjūvyje ir upės vagos žemutiniame bjefe. Latakinio-pertvarinio žuvitakio išilginis ir skersinis pjūviai ir planas. Išvados. Skaityti daugiau
...