Šperos.lt > Statyba > Statybos laboratoriniai darbai
Statybos laboratoriniai darbai

(86 darbai)

Gniuždant medieną išilgai pluošto charakteringo stiprio nustatymasDarbo tikslas: eksperimentiškai nustatyti gniuždomos išilgai pluoštų medienos norminį stiprumą ir medienos stiprumos klasė. Bandymo metodika ir rezultatų apdorojimas. Skaičiavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Grunto laidumo vandeniui nustatymas pastovaus spūdžio metoduLaboratorinis bandymas nr. 4. Bandymo tikslas: Šio laboratorinio bandymo tikslas nustatyti suardytos struktūros grunto laidumą vandeniui, esant pastoviam vandens spūdžiui, kai vanduo bandiniu teka laminarine srove. Bandymo metu išmatuojamas vandens kiekis, pratekėjęs pro bandinį per tam tikrą laiką. Bandymas atliekamas su suardytos struktūros gruntais, kurių filtracijos koeficientas nuo 10-2 iki 10-5 m/s. Nesuardytos struktūros bandinių laidumas gali būti nustatomas triašio slėgio arba konsolidacijos bandymų prietaisais. Teorinės bandymo prielaidos ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai ir grafikų braižymas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Nustatyti grunto pavadinimą pagal jo granuliometrinę sudėtį. Teorinės prielaidos ir pagrindinės formulės. Prietaisai. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Gruntų mechanika (7)6 laboratoriniai darbai. Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas. Molinių gruntų plastiškosios būsenos ribų nustatymas. Proktoro bandymas. Smelių filtracinės savybės. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Kerpamojo stiprumo bandymas kirpimo aparatu. Priedai (.dwg. byla: efektyvieji įtempiai). Skaityti daugiau
Hidraulinių pavarų schemų sudarymas bei analizė5 laboratorinis darbas. 1 užduotis: Hidraulinės sistemos elementus (1 pav.) sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 2 užduotis: Sujungėme hidraulinius elementus taip kaip parodyta 2 paveiksle, sistema veikė: Sistemą sudaro. Nubraižiau sudėtingesnes hidraulinės sistemos schemas. Su dviem hidrauliniais cilindrais ir redukciniu vožtuvu. Skaityti daugiau
Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimasUžduotis: sudaryti išilginį ir skersinį trasos profilį. Nubrėžti projektinę liniją. Apskaičiuoti projektinės altitudes, darbo aukščius, nulinių taškų atstumus ir pagrindinius horizontalių apskritiminių kreivių elementus. Duota. Skaičiavimai niveliavimo žurnale. Išilginio trasos profilio sudarymas. Projektinės linijos brėžimas. Projektiniai profilio skaičiavimai. Skaityti daugiau
Kelio hidrauliniai nuostoliai3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Bandymų stendas. Eksperimentų eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė ir išvados. Skaityti daugiau
Kenksmingų medžiagų ilgalaikio poveikio laike kintančios koncentracijos ribinės vertės nustatymasTikslas: Nustatyti ceche veikiančių penkių triukšmo šaltinių (TŠ) sukeliamą bendrą garso lygį, palyginti gautą reikšmę su normatyvine Nustatyti ekvivalentinį triukšmo slėgio lygį, kuris mechaniniame ceche veikia darbininką per 8 darbo valandas. Skaičiavimai. Grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Keraminių apdailos plytelių savybių nustatymas11 laboratorinis darbas. Keraminių vidaus apdailos plytelių išorinės išvaizdos nustatymas. Keraminių apdailos plytelių vandens įgeriamumą nustatymas. Keraminių apdailos plytelių kietumo pagal Moso skalę nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Keraminių plytų savybių nustatymas10 laboratorinis darbas. Kokybės nustatymas pagal išorinę išvaizdą. Keraminių plytų tankio nustatymas. Keraminių plytų vandens įgeriamumo nustatymas. Plytų markės nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kerpamojo stiprumo bandymas kirpimo aparatuDarbo tikslas: nustatyti grunto stiprumo rodiklius: sankabumą c ir vidinės trinties kampą. Darbo priemonės. Bendrieji nurodymai. Principinė kirpimo aparato schema. Bandinio sutankinimas. Bandymo paruošimas. Kirpimo bandymas. Konsoliduotas kirpimo bandymas. Bandymo duomenų apdorojimas. Kirpimo grafikai. Skaityti daugiau
Klupdymo bandymasDarbo tikslas: a) nustatyti metalinių strypų kritines apkrovas; b) gautus rezultatus palyginti su teorinių skaičiavimų rezultatais pagal Oilerio formulę. Pagrindinės sąvokos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Bandymo schema. Bandymo rezultatai. Skaityti daugiau
Kolonos ir pamato skaičiavimasKolonų įrąžų suvestinė. Simetriškai armuoto gniuždomo elemento skaičiavimas. Kolonos armavimas. Kolonos sandūros su sija skaičiavimas. Kolonos konsolės skaičiavimas. Centriškai gniuždomo pamato skaičiavimas. Pamato armavimas. Gaminių specifikacija. Darbas iliustruotas grafikais, brėžiniais. Skaityti daugiau
Krano darbo pavojingos zonos nustatymasTikslas: Susipažinti su pavojingomis zonomis statybvietėje. Išmokti nustatyti pavojingų zonų ribas. Varianto duomenys. Skaityti daugiau
Medienos savybių nustatymasDarbo tikslas. Darbo priemonės. Medienos tankio nustatymas. Medienos stiprio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (2)Laboratoriniai darbai. Tikslas: Susipažinti su medienos glemžimo specifika. Mokėti paskaičiuoti virbalo (ąžuolinio ar plieninio) vienašlytį atsparį. Bandinys. Bandymo schema. Metalo virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Medžio virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Bandymų rezultatai. Skaityti daugiau
Medinės sandūros, sukaltos su vinimis, bandymasDarbo tikslas. Nustatyti teorinį ir eksperimentinį atsparį. Nustatyti sandūros atsargos koeficientus. Darbo eiga. Bandymo duomenų lentelė. Sandūros teorinio atspario nustatymas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medinio lenkiamojo elemento stiprumo skaičiavimas8 darbas. Praktinio darbo užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti medinio lenkiamojo elemento stiprumą ir įlinkį. Esant reikalui keisti skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medinio lenkiamojo elemento stiprumo skaičiavimas (2)Praktinio darbo užduotis Nr. 13. Užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti medinio lenkiamojo elemento stiprumą ir įlinkį. Esant reikalui keisti skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medinio tempiamojo elemento stiprumo skaičiavimas6 darbas. Praktinio darbo užduotis: Apskaičiuoti medinio tempiamojo elemento stiprumą. Esant reikalui keisti jo skerspjūvio matmenis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
...