Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statyba>Statybos laboratoriniai darbai

Statybos laboratoriniai darbai (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagų gniuždymo bandymas

  Darbo tikslas: a) susipažinti su medžiagų bandymo gniuždant metodika; b) nustatyti pagrindines mechanines charakteristikas; c) paaiškinti suirimo priežastis. Pagrindinės sąvokos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Prietaisai, bandiniai. Bandymo rezultatai.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų kirpimo ir skelimo bandymas

  Darbo tikslas: a) susipažinti su medžiagų bandymo kerpant ir skeliant metodais; b) nustatyti bandomų medžiagų kirpimo ir skėlimo stiprumo ribas. Pagrindinės sąvokos. Įvairių medžiagų gniuždymo diagramos. Bandymo mašinos. Įrankiai ir prietaisai. Bandymo rezultatai.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų lenkimo bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų lenkimo bandymo metodais, nustatyti bandomų medžiagų stiprumo ribas lenkiant.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų mechaninių savybių nustatymas

  3 laboratoriniai darbai. Cemento stiprio gniuždant ir klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius ir cemento stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Betono stiprio gniuždant ir jo klasės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir betono stiprumo klases. Bandymo eiga. Išvada. Skiedinio stiprio gniuždant ir markės nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius, ir skiedinio stiprumo markę. Bandymo eiga. Išvada. Cemento stiprio lenkiant nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti minimalias apkrovas, suardančias bandinius. Bandymo eiga. Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su kokybinės rentgenofazinės analizės pagrindais ir nustatyti bandinio fazinę sudėtį. Darbo eiga. Medžiagų fizikinių ir šiluminių savybių nustatymas. Medžiagos tankio nustatymas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti pateiktų medžiagų tankį, kai pateiktos bandymams medžiagos taisyklingos ir netaisyklingos formos. Bandymo eiga. Medžiagos savitojo tankio nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti savitąjį bandinių tankį. Bandinio eiga. Medžiagos poringumo apskaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti tiriamųjų medžiagų poringumą. Darbo eiga.
  Statyba, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-25
 • Medžiagų sandaros rentgenografinis tyrimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Tikslas: Išmokti užrašyti ir iššifruoti kristalinių medžiagų rentgenogramas. Metodo esmė. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rentgenogramų matavimas ir skaičiavimai. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-19
 • Medžiagų sukimo bandymas

  Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų bandymo sukant metodais, nustatyti bandomų medžiagų mechanines charakteristikas bei lūžio pobūdį.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-11
 • Metalo tempimo bandymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su bandymo metodika ir naudojama aparatūra. Nustatyti tempiamo plieno pagrindines mechanines charakteristikas ir pagal jas nustatyti bandomo plieno markę. Bandymo metodika Darbo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-14
 • Metalu kietumo mikrostruktūros tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Kietumo nustatymas Rokvelio metodu. Darbo tikslas. Išmokti matuoti metalų kietumą Rokvelio metodu. Išvada. Plieno mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti atkaitintųjų anglinių plienų mikrostruktūras. Išmokti analizuoti anglinių plienų mikrostruktūrą ir savybės. Išvada. Ketaus mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti baltojo, pilkojo, stipriojo ir kaliojo ketaus mikrostruktūras. Išmokti nustatyti ketaus mikrostruktūrą ir jos dedamąsias. Ištirti ketaus mechaninių savybių priklausomybę nuo struktūros. Išvados. Aliuminis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti aliuminio lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su aliuminio lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada. Varis. Darbo tikslas: Išmokti savarankiškai atlikti vario lydinių mikrostruktūrų analizę. Susipažinti su vario lydinių savybėmis ir mikrostruktūromis. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-05-19
 • Metalų savybių nustatymas. Tempimo bandymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su plieno tempimo bandymo pagal LST EN 10002-1 [10] metodika. Nustatyti metalo tamprumo modulį, tempiamuosius stiprius pagal takumo ir stiprumo ribas bei santykinį liekamąjį pailgėjimą po trūkimo. Apskaičiuoti metalo stiprių charakteristines reikšmes. Bandymui reikalinga įranga ir matavimo priemonės. Teorinės dalies apibendrinimas. Darbo eiga. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statyba, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-01-11
 • Naftos bitumo savybių nustatymas

  8 laboratorinis darbas. Bitumo kietumo nustatymas (penetracija). Bitumo minkštėjimo temperatūros nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2011-04-06
 • Nivelyro konstrukcija, tikrinimas ir reguliavimas

  Užduotis: Susipažinti su nivelyrų ir matuoklių konstrukcija. Patikrinti ir sureguliuoti nivelyrą
  Statyba, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-05-25
 • Orinių kalkių savybių nustatymas

  4 laboratorinis darbas. Aktyvaus (CaO+MgO) kiekio kalkėse nustatymas. Kalkių gesinimosi greičio nustatymas. Kalkių tešlos išeigos, tankio ir nepasigesinusių dalelių kiekio nustatymas. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Orinių kalkių savybių tyrimas

  Statybinės kalkės: atitikties įvertinimas LST EN 459-3+AC:2004 lt. Kalkių aktyvumo nustatymas. Metodo esmė. Naudojamos medžiagos ir priemonės. Bandymo eiga. Kalkių tešlos išeiga. Metodo esmė. Naudojamos priemonės. Bandymo eiga. Kalkių gesinimosi laiko ir temperatūros nustatymas. Metodo esmė. Naudojamos priemonės. Bandymo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-03
 • Pagrindai ir pamatai (6)

  1 Laboratorinis darbas. Sankabumo ir vidinės trinties kampo norminių ir skaičiuojamųjų rodiklių nustatymas. Tikslas: nustatyti norminius ir skaičiuojamuosius sankabumo ir vidinės trinties kampo rodiklius ir nubrėžti tiesinės priklausomybės tarp grunto kerpamojo stiprio τu ir normalinio įtempimo σ grafiką. Išvada. 2. Laboratorinis darbas. Polio bandymas statine apkrova. Tikslas: nustatyti polio nusėdimą, ribinę laikomąją galią ir valkšnumo koeficientą, bei nubraižyti poslinkio priklausomybės nuo apkrovos, valkšnumo priklausomybės nuo apkrovos ir nuosėdžio priklausomybės nuo laiko grafikus. Išvados. 3 laboratorinis darbas. Statinio zondo duomenų analizė. Darbo tikslas: Pagal statinės penetracijos duomenis nustatyti grunto sluoksnių storį. Nustatyti kiekvieno grunto sluoksnio stiprumines ir deformacines sąvybes. Išvada. 4 laboratorinis darbas. Proktoro bandymas. Tikslas: Rasti sauso grunto tankį prie sutankinimo koeficiento 0,95 ir 0,99. ρs=3,2 g/cm3. Išvada. 5 laboratorinis darbas. Grunto vidinės trinties ir sankabumo nustatymas triašio slėgio prietaisu. Tikslas: Pagal duotus duomenis nustatyti tiriamojo grunto vidinės trinties kampą ir sankabumą. Išvados. 6 laboratorinis darbas. Smėlio laidumo vandeniui nustatymas empiriniu metodu. Tikslas: nustatyti smėlio laidumą vandeniui empiriniu metodu. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(24 puslapiai)
  2010-10-28
 • Pamatai ir pagrindai (5)

  Namų darbas Nr.3. Užduotis: Parinkti polio laikomąją galią, polių skaičių, patikrinti polių laikomąją galią pamate. Duomenis. Skaičiuoju laikomąją galią. Skaičiuoju polio laikomąją galią pamate. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-28
 • Pastato stogo klijuotų lentų sijos projektavimas

  Darbo tikslas – suprojektuoti medinę daugiasluoksnę dvišlaitę stogo siją. Stogo laikančiosios konstrukcijos išdėstymas. Nustatome sijos matmenis. Sijos normalinių įtempimų tikrinimas. Lentos klijuotinės kintamojo aukščio skerspjūvio sijos stiprumo tikrinimas. Sijos normalinių įtempimų tikrinimas. Sijos stiprumo plėšimui skersai pluoštų tikrinimas. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas.
  Statyba, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-01-20
 • Pastatų šiluminė renovacija

  Individualaus namų darbo užduotis ID13. Pastatų šiluminės renovacijos individualus namų darbas. I. Užduotis. Konstrukcijos šiluminės varžos nustatymas. Nustatome konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūrą. II Užduotis. Sudaryti konstrukcijos apšildymo schema. III Užduotis. Apskaičiuoti tikrąjį papildomo apšiltinimo atsipirkimo laiką. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2011-01-12
 • Plieno gniuždomojo elemento stiprumo skaičiavimas

  2 darbas. Praktinio darbo užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti plieno gniuždomojo elemento stiprumą, parinkti reikalingą skerspjūvį, patikrinti įlinkį. Darbo eiga. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-11-02
 • Plieno lakštų varžtinių jungčių skaičiavimas

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas. Pradiniai duomenys. Naudota įranga. Jungties projektavimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-28
 • Plieno lenkiamojo elemento stiprumo skaičiavimas

  3 darbas. Praktinio darbo užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti plieno lenkiamojo elemento stiprumą, parinkti reikalingą elemento skerspjūvio plotą. Darbo eiga. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-11-02
Puslapyje rodyti po