Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statyba>Statybos laboratoriniai darbai

Statybos laboratoriniai darbai (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Plieno tempiamojo elemento stiprumo skaičiavimas

  1 darbas. Praktinio darbo užduotis: Sudaryti skaičiuojamąją schemą, apskaičiuoti plieno tempiamojo elemento stiprumą, parinkti reikalingą skerspjūvio plotą. Darbo eiga. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-11-02
 • Ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas (2)

  Duota. Reikia: Apskaičiuoti aukščių skirtumus tarp ryšio taškų. Apskaičiuoti ryšio taškų altitudes. Apskaičiuoti tarpinių taškų altitudes. Sudaryti topografinį planą. Sudaryti pasvirusios plokštumos projektą. Sudaryti žemės darbų kartogramą. Darbo eiga. Pasvirusios plokštumos projektavimas.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-24
 • Putų polistireno savybių nustatymas

  14 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Putų polistireno drėgnumo nustatymas. Bandymas. Putų polistireno vidutinio tankio nustatymas. Putų polistireno šilumos laidumo koeficiento nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-06
 • Silikatinių plytų savybių nustatymas

  12 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: nustatyti silikatinių plytų savybes. Kokybės nustatymas pagal išorinę išvaizdą. Silikatinių plytų tankio nustatymas. Silikatinių plytų vandens įgeriamumo nustatymas. Silikatinių plytų markės nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Skeliamo glemžiamo medinio elemento eksperimentinio ir teorinio atspario nustatymas

  Darbo tikslas. Nustatyti skeliamo glemžiamo medinio elemento eksperimentinį ir teorinį atsparį. Apskaičiuoti kerpamo ir glemžiamo elemento atsparį. Nubraižyti deformavimo diagramą. Apskaičiuoti atsargos koeficientus. Bandymo metodika ir rezultatų apdorojimas. Skaičiavimas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-05
 • Skysčių klampos tyrimas

  23 laboratorinis darbas. Tikslas: Susipažinti su įvairių statybinių medžiagų ir jų komponentų klampa bei jos nustatymo metodais. Metodo esmė. Prietaisai. Bandymas. Rezultatai. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-05-19
 • Smėlio savybių nustatymas

  Smėlio dalelių tankio nustatymas. Priemonės. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Išvada. Smėlio piltinis tankis ir smėlio tuštymėtumas. Priemonės. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Sutankinto smėlio piltinio tankio nustatymas. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Dulkių ir molio dalelių kiekis. Priemonės. Darbo eiga. Smėlio granuliometrinės sudėties nustatymas. Priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-01-26
 • Smėlio savybių nustatymas (2)

  1 laboratorinis darbas. Smėlio dalelių tankio nustatymas. Smėlio piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. Sutankinto smėlio piltinio tankio nustatymas. Smėlio drėgnio nustatymas. Smėlio užterštumo molio Ir dulkių priemaišomis nustatymas. Smėlio granuliometrinės sudėties nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-04-06
 • Stačiakampių koordinačių skaičiavimas kūginėje projekcijoje

  Projekcijos konstantų skaičiavimas. Projekcijos polinių koordinačių skaičiavimas. Paralelės spindulio skaičiavimas. Projekcijos stačiakampių koordinačių skaičiavimas.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Statybinė šiluminė technika

  Tikslai: Gebėti paskaičiuoti pastatų atitvarų visuminę šiluminę varžą, Nustatyti pastatų atitvaroms reikalinga šiluminės izoliacijos storį.
  Statyba, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Statybinės medžiagos (28)

  10 statybinių medžiagų laboratorinių darbų ataskaitos. 5. Laboratorinis darbas. Smėlio savybių nustatymas. Smėlio dalelių tankio nustatymas. 6 Laboratorinis darbas. Žvirgždo (skaldos) savybių nustatymas. Žvirgždo (skaldos) dalelių tankio nustatymas. 7 Laboratorinis darbas. Keraminių plytų savybių nustatymas. Kokybės nustatymas pagal išorinę išvaizdą. 8 Laboratorinis darbas. Keraminių apdailos plytelių savybių nustatymas. Keraminių vidaus apdailos plytelių išorinės išvaizdos nustatymas. 10 Laboratorinis darbas. Statybinio gipso savybių nustatymas. Gipso smulkumo nustatymas. 12 Laboratorinis darbas. Cemento savybių nustatymas. Cemento smulkumo nustatymas. 15 Laboratorinis darbas. Silikatinių plytų savybių nustatymas. Kokybės nustatymas pagal išorinę išvaizdą. 16 Laboratorinis darbas. Eternito stogo dangos lapų savybių nustatymas. Eternito stogo dangos lapų kokybės nustatymas. 19 Laboratorinis darbas. Putų polistireno savybių nustatymas. Putų polistireno drėgnumo nustatymas. 20 Laboratorinis darbas. Dažų savybių nustatymas. Pigmentų smulkumo nustatymas.
  Statyba, laboratorinis darbas(29 puslapiai)
  2010-10-15
 • Statybinio gipso savybių nustatymas

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: ištirti gipso savybes. Gipso smulkumo nustatymas. Normalaus tirštumo gipso tešlos vandens sąnaudų nustatymas. Gipso rišimosi pradžios Ir pabaigos nustatymas. Gipso stiprio gniuždant ir lenkiant nustatymas. Bandymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Statybinio skiedinio sudėties parinkimas ir savybių nustatymas

  7 laboratorinis darbas. Cementinio skiedinio ir sudėtinio skiedinio sudėties apskaičiavimas. Skiedinių slankumo nustatymas. Skiedinio stiprio gniuždant nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-05
 • Statybos mašinų laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas nr. 1. Žiauniniai trupintuvai. Darbo tikslas ir eiga: Susipažinti su laboratorinio trupintuvo konstrukcija, veikimo principu ir darbo parametrų reguliavimo būdais. Nubraižyti trupintuvo kinematinę schemą, išmatuoti geometrinius parametrus. Nustatyti sutrupintos medžiagos granuliometrinę sudėtį, smulkinimo laipsnį, energijos sąnaudas, našumą. Tyrimo ir skaičiavimo rezultatus surašome į lentelę. Nubraižyti granuliometrinės sudėties ir smulkinimo laipsnio priklausomybes nuo iškrovimo angos pločio. Nubraižyti energijos sąnaudų ir našumo priklausomybes nuo smulkinimo laipsnio. Išvadose apibūdinti skaičiavimų ir tyrimų rezultatus. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 2. Rutuliniai malūnai. Darbo tikslas ir eiga: Susipažinti su rutulinių malūnų konstrukcija ir nubraižyti jų kinematinę schemą. Nustatyti ir apskaičiuoti laboratorinių malūnų kritinį ir darbo sukimosi greičius. Parinkti laboratorinių malūnų pakrovimo rutuliais koeficientą max ir apskaičiuoti pakrovimo parametrus. Išvadose apibūdinti skaičiavimų ir tyrimų rezultatus. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 3. Mechaniniai sijotuvai. Darbo tikslas ir eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 4. Betono mišinių maišytuvai. Darbo tikslas ir eiga: Susipažinti su rotorinio maišytuvo konstrukcija, veikimo principu ir nubraižyti jo kinematinę schemą. Apskaičiuoti rotoriui su mentėmis sukti reikalingą variklio galią. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 5. Elektroterminis armatūros įtempimas. Darbo tikslas ir eiga: Elektroterminio armatūros kaitinimo stendo schema. Armatūros ruošinio ilgio skaičiavimas. Armatūros kaitinimo elektros srove stendo darbo režimo apskaičiavimas. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 6. Vibraciniai įrenginiai. Darbo tikslas ir eiga. Vibracinės aikštelės kinematinė schema. Laboratorinio darbo rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2011-04-04
 • Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinius metodus

  Darbo eiga. Nustatome statybos montavimo darbų blogo organizavimo priežasčių prioritetų eilutę, taikant ekspertinį rangavimo metodą bei patikriname Kendalo konkordancijos koeficientą. Išvada. Nustatome statybos montavimo darbų blogo organizavimo priežasčių prioritetų eilutę ir reikšmingumus, taikant ekspertinį porinio palyginimo metodą bei patikriname Kendalo konkordancijos koeficientą. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-28
 • Statybos procesų technologija

  dwg byla. Pastato pjūvis. Pamatų sijos įrenginio technologinė kortelė.
  Statyba, laboratorinis darbas
  2011-02-09
 • Statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo įvertinimas

  Užduotis: Nustatyti investuotojo ekonominį efektą, dėl papildomų pajamų (pelno), planuojant anksčiau pradėti plastikinių langų gamybą ir realizavimą. Nustatyti rangovo planuojamą gauti ekonominį efektą, sumažėjus pastoviajai pridėtinių išlaidų daliai, kuri priklauso nuo objekto statybos trukmės. Kaip pasikeis užsakovo ir rangovo ekonominis efektas, jeigu šio objekto faktinė statybos trukmė bus 1,7 mėn. didesnė už planuojamą statybos trukmę. Darbo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-28
 • Sunkiojo betono sudėties parinkimas ir savybių nustatymas

  6 laboratorinis darbas. Betono mišinio sudėties apskaičiavimas. Betono mišinio konsistencijos nustatymas. Betono mišinio slankumo rodiklio nustatymas. Betono mišinio Vebe rodiklio nustatymas. Betono mišinio tankio nustatymas ir bandinių paruošimas. Betono mišinio išeigos apskaičiavimas. Laboratorinės betono mišinio sudėties apskaičiavimas. Gamybinės betono mišinio sudėties apskaičiavimas. Betono mišinio išeigos koeficiento apskaičiavimas. Betono stiprio gniuždant nustatymas. Betono klasės apskaičiavimas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-04-05
 • Tempiamo-gniuždomo strypo laikomosios galios nustatymas

  Užduotis. Duotas centriškai tempiamas-gniuždomas plieninis strypas(1.2 lentelė, schema Nr.3). Jo ruožų ilgiai L1=360mm, L2=260mm, ruožų skerspjūvių plotai A1=54cm2, A2=70cm2. Strypo apkrova išreikšta per parametrą F: F1=2F, F2=3F, F3= -3F. Plieno leistinieji įtempimai ơadm=180MPa, tamprumo modulis E=205GPa. Reikia: Sudaryti ašinių jėgų, normalinių įtempimų ir skerspjūvių poslinkių diagramas. Rasti apkrovos parametro F didumą, kuris tenkintų tiek stiprumo, tiek standumo sąlygas(strypo laisvojo galo poslinkio reikšmė, paimta absoliučiuoju didumu, neturi būti didesnė kaip 0,62mm).
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-05-05
 • Teodolitinių ėjimų koordinačių skaičiavimas

  Darbo eiga. Skaičiavimai. Ištęsto teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas.
  Statyba, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-06-24
Puslapyje rodyti po