Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statyba>Statybos namų darbai

Statybos namų darbai (76 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gruntų mechanika (6)

  Namų darbas 1. Pagrindo įtempimų skaičiavimas. Kampinių taškų metodu apskaičiuoju įtempimų vertikaliąją komponentę. Nubraižyti įtempimų vertikaliosios komponentės diagramą. Namų darbas 2. Pagrindo stiprumo skaičiavimas. Pagrindo takumo riba. Pagrindo ribinis stiprumas. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Skaičiuoju pagrindo takumo ribą R. Skaičiuoju skaičiuotinį pagrindo stiprumą. Skaičiuoju ribinį pagrindo stprumą Ru. Namų darbas 3. "Pamato nusedžių skaičiavimas sumavimo metodu". Sumavimo metodas. Užduotis: sumavimo metodu apskaičiuoti apkrauto ploto vidurinio taško nuosėdį. Teorija. Sprendimas. Priedai (2 dwg bylos. 2 Excel bylos).
  Statyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-02
 • Kaitrai atsparių betonų užpildai

  Įvadas. Užpildai. Kaitrai atsparių betonų užpildai. Išvados.
  Statyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-07-14
 • Katilinės automatizavimas

  Savarankiškas darbas 33 variantas. Įvadas. Medžiagų žiniaraštis. Vožtuvo su pavara parinkimas pagal Danfoss vožtuvų parinkimo programą. Siurblio parinkimas šildymui iš Wilo elektroninio katalogo. Siurblio parinkimas vėdinimui iš Wilo elektroninio katalogo. Elektroninis automatikos blokas šildymu MSRD2512. Kompaktinis šilumos skaitiklis "HEAT-one". 10 (64) – Šalto vandens skaitiklis sistemų papildymui.
  Statyba, namų darbas(13 puslapių)
  2012-02-09
 • Kolonos bendras stiprumas ir pastovumas

  Tikrinamas užduotyje pateiktos kolonos bendras stiprumas ir pastovumas. Įvertinus kolonos tvirtinimo būdą viršūnėje ir bazėje, pasirenkama skaičiuojamoji schema ir apskaičiuojamas kolonos skaičiuojamasis ilgis. Pagal numatomą naudoti plieną nustatomas plieno skaičiuotinis gniuždomasis stipris pagal takumo ribą.
  Statyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-23
 • Laiptų aikštelių gamybos technologija ir organizavimas

  Gamybos technologijos dalis. Asortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos organizavimo dalis. Ženklinimas. Priėmimas. Laikymas ir gabenimas. Gamintojo garantijos. Operacijų trukmių grafikas. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbo saugos reikalavimai. Brėžiniai: 2 dwg bylos.
  Statyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-06-10
 • Medienos dangų sudarymo ir sukietinimo būdai

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su pagrindiniais medienos apdailos medžiagų dangų užnešimo būdais ir tam tikslui naudojamais įrengimais. Medienos apdailos medžiagų dangų sudarymo būdai. Rankinis apdailos būdas. Naudojamos priemonės. Mechanizuoti apdailos užnešimo būdai. Išpurškimo būdai. Apdaila karštais lakais ir dažais. Apdaila pneumatiniu purškimu. Beoris apdailos medžiagų išpurškimas. Apdaila aukštos įtampos elektrostatiniame. lauke. Apdaila užliejimu. Apdaila panardinimo būdu. Valcavimas. Miltelinis metodas. Vakuuminis dažymas. Dangų sukietinimo būdai. UV spindulių pagalba. Šilumos pagalba. Išvados.
  Statyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-07-28
 • Medžio darbų įrankiai

  Medžio darbų įrankiai. Peilis. Pjovimas. Pjovimo būdai. Medienos pjovimas rankiniais pjūklais. Svarbiausios pjovimo pjūklu taisyklės. Pjūklo elementai. Rankiniai pjūklai. Vienrankiai pjūklai. Gratpjūklis. Rėminis pjūklas.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-08
 • Metalinės konstrukcijos (7)

  Pastato sijyno metalinių konstrukcijų projektavimas. Sijyno pakloto projektavimas. Sijyno komponavimas. Kai 6 pakloto sijos. Kai 8 pakloto sijos. Norminė nuolatinė apkrova. Pakloto sijų skaičiavimas. Pirmo narvelio pakloto sijos skaičiavimas. Antro narvelio pakloto sijos skaičiavimas. Sijinų variantų palyginimas. Sudėtinės virintinės sijos projektavimas. Sijos įrąžos. Sijyno fragmentas. Sudėtinę siją veikiančios apkrovos. Įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio komponavimas. Sudėtinės sijos skerspjūvis. Sudėtinės sijos atsparumo momentas. Sijos sienelės komponavimas. Sijos sienelės komponavimas. Apkrovų skaičiavimas. Naujos sijos įrąžos. Sijos standumo tikrinimas. Sijos stiprumo tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių siūlių skaičiavimas. Siūlės statinis. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos sienelės pastovumas. Sijos sienelės liaunis. Atstumas tarp standumo briaunų. Pastovumo sąlyga. Skersinės standumo briaunos. Sijos atraminių dalių projektavimas. Atraminė briauna. Sąlyginės strypo skerspjūvio charakteristikos. Sąlyginis strypo pastovumas. Kertinių suvirinimo siūlių statinis. Sijos montuojamosios suvirintos sandūros konstravimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos įtvirtinimo schema. Kolonos ilgis. Kolonos įrąžos. Skerspjūvio parinkimas. Kolonos skaičiavimas apie atvirąją y-y ašį. Antdėklų ir suvirinimo siūlių, jungiančių antdėklus prie kolonos juostų, stiprumas. Apskaičiuojamos įrąžos. Antdėklo stiprumas. Siūlių stiprumas. Galvenos projektavimas. Galvenos atraminės briaunos skerspjūvio plotis ir storis. Kertinės suvirinimo siūlės, jungiančios briauną ir atraminę plokštę, statinis. Atraminės briaunos aukštis. Atraminės briaunos laikomoji galia. Bazės projektavimas. Pado plokštės plotas. Pado plokštės storis. Traversos projektavimas. Traversą veikiantis įtempimai. Traversos aukštis. Traverso stiprumo tikrinimas. Traversas ir kolonos juostas jungiančių kertinių siūlių stiprumas.
  Statyba, namų darbas(21 puslapis)
  2009-10-09
 • Metalo konstrukcijų projektavimas (2)

  Užduotis: paskaičiuoti metalines sijas ir suprojektuot koloną. Sijos komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Skaičiuojame įraižas: lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Optimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Juostų skerspjūvio matmenų nustatymas. Sijos stiprumo ir įlinkio tikrinimas. Saugos ribinis būvis. Sijos stiprumo sąlygos. Sijos skerspjūvio keitimas. Bendrosios sijos pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Gniuždomosios juostos pastovumo tikrinimas. Sijos juostų privirinimo prie sienelės skaičiavimas. Pakloto sijų prijungimo prie pagrindinių sijų skaičiavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Kolonos viršūnės konstrukcijos.
  Statyba, namų darbas(26 puslapiai)
  2011-02-24
 • Metalo konstrukcijų projektavimas (3)

  Sijyno komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Bendrasis sijos pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Gniuždomos juostos pastovumo tikrinimas. Pakloto sijų prijungimo prie pagrindinių sijų skaičiavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Kolonos bazės skaičiavimas.
  Statyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2012-05-22
 • Modifikuota mediena

  Įvadas. Bandymais siekiama išstudijuoti tankio, išbrinkio, vandens sugerties poveikį buko medienai. Bandymų medžiagos. Bandymų metodika. Bandymų rezultatai. Išvados. Darbo apibendrinimas. Darbo turinys. Bendros išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Statyba, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-09
 • Monolitas. Statyba

  Užduotis. Aiškinamasis raštas. Klojinių tipų parinkimas ir kiekių paskaičiavimas. Konstrukcinio sprendimo schemos sudarymas. Konstrukcijų armavimas. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas. Statybos darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Betonavimo proceso aprašymas, organizavimas. Betono priežiūra. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Statybos genplano schema. Statomo statinio planas, pjūvis. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas, darbininkų darbo grafikas.
  Statyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-03-07
 • Mūro darbų mokomosios praktikos ataskaita

  Statybinių medžiagų ir gaminių techninių charakteristikų analizė. Skiediniai. Skiedinio paruošimas. Įrankiai taikomi mūro darbuose. Mūro rišimo sistemų analizė. Atskirų konstrukcijų mūrijimas. Mūro kokybės nustatymas. Saugus darbas.
  Statyba, namų darbas(16 puslapių)
  2006-03-27
 • Namo brėžinys: namo fasadas, antro aukšto planas, laiptinės pjūvis

  .dwg byla. AutoCAD: Gyvenamasis namas. Variantas nr. 4. Statybinis namo brėžinys su AutoCAD. Antro aukšto namo planas. Pirmo aukšto laiptinės pjūvis. Viso namo fasadas.
  Statyba, namų darbas
  2011-03-18
 • Namo planas ir fasadas

  Dwg byla. Statybinė braižyba. Namo planas. Namo fasadas. AutoCad'u nubraižytas namo fasadas ir pirmo bei antro aukšto planas.
  Statyba, namų darbas
  2009-04-24
 • Pagrindai ir pamatai (7)

  Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų į pamatą skaičiavimas. Kintamų apkrovų į pamatą skaičiavimas. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Pamato įgilinimo gylio nustatymas. Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas nedrenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečias projektavimo būdas (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas drenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečio projektavimo būdo (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato sėdimo skaičiavimas. Tamprusis nuosėdis. Konsolidacijos nuosėdžių skaičiavimas.
  Statyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-11-30
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Teorijos santrauka. Skaičiavimai.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas (2)

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Skaičiavimai. Įtempimų komponentės diagrama. 2 uždavinys.
  Statyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-19
 • Pastato mikroklimato sistemų energetinės charakteristikos

  Pastato charakteristikos: 3 a. biuras Joniškio mieste. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą.
  Statyba, namų darbas(20 puslapių)
  2009-12-29
 • Pastato šildymo sistemos projektavimas

  Teorinė dalis. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas keturių aukštų, metalinio karkaso, viešosios paskirties pastatas. Pastato statybos vieta – Vilnius. Projektinės temperatūros: šildomos patalpos temperatūra šildymo laikotarpiu. Pastato išorės atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Pastato šiluminės galios. Pastato šilumos poreikis. Pastato išlaidos už šilumą per metus. Skaičiavimai. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Pastato šiluminės galios. Pastato šilumos šaltinio galia. Pastato šilumos poreikis. Pastato išlaidos už šilumą per metus. Šildymo prietaisų parinkimas.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-12-29
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po