Šperos.lt > Statyba > Statybos namų darbai
Statybos namų darbai

(76 darbai)

Statybos inžinieriusĮvadas. Statybos inžinierius. Architektūros profesijų etiniai principai. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (9)Aiškinamasis raštas. Apskaičiuota darbų atlikimo trukmė yra 90 darbo dienų. Darbai truks 303 kalendorines dienas, pradedant darbus 2011 metų kovo 1 dieną. Darbų kaina įvertinant valiutos infliaciją su tikimybe P=0,9 yra 5052933 Lt. Užduoties duomenys: Užduoties variantas: 2,3,4,6,5,1; Statybos pradžia: 2011m., kovo mėn. Baras – darbo vieta. Skaičiavimai. Įvertinamas pasikartojimo efektas. Kiekvieno srauto, kiekvieno baro (darbo vietos) darbų trukmė. Srautai. Srautai. Kritinis kelias. Kritinio kelio trukmės patikimumo įvertinimas. Darbų atlikimas ir infliacijos įvertinimas. Išvada. Skaityti daugiau
Statybos technologijų aiškinamasis darbasTechniniai - ekonominiai rodikliai. Žemės darbai. Pamatai. Hidroizoliacija. Mūro darbai. Perdanga. Stogas, stogo darbai. Pertvaros, langai, durys. Skaityti daugiau
Statinių konstrukcijos ir architektūra. Administracinis pastatasPdf byla. Užduotis: suprojektuoti administracinį pastatą. Gamybinis pastatas su administracinėmis - buitinėmis patalpomis. Administracinis pastatas projektuojamas trijų aukštų, kurių bendras plotas 2625 m2. Pastatas projektuojamas su gelžbetoninėmis 300x300 mm skerspjūvio kolonomis. Administracinio pastato stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Brėžiniai: Gamybinio ir administracinio pastato pagrindinis fasadas. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, pamatų, pamatų ir sijų ir sieninių plokščių išdėstymo planas. Medžiagų žiniaraštis. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, sijų santvarų ir perdangų planas. Medžiagų žiniaraštis. Stogo planas. Administracinio pastato pjūvis per laiptinė. Gamybinio pastato skersinis pjūvis. Skaityti daugiau
Statiškai išsprendžiamų lenkiamų sistemų skaičiavimasUžduotis "A". Trilanksčio rėmo skaičiavimas. Trilanksčiam rėmui reikia. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus, skersines ir ašines jėgas charakteringuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramas. Užduotis "B". "Daugiaatramės lankstinės sijos skaičiavimas. Daugiaatramei lankstinei sijai reikia. Sudaryti sijos darbo schemą. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus ir skersines jėgas sijos charakteringuose pjūviuose bei nurodytuose trijuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas visai daugiaatramei lankstinei sijai. Sudaryti dviejų bet kurių vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų influentes. Naudojantis sudarytomis influentėmis, apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo pateiktos nepaslankios apkrovos. Palyginti gautus rezultatus su 2-oje dalyje gautais rezultatais. Apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų ekstremines reikšmes nuo paslankaus vienodai paskirstytojo krūvio v, kuris gali užimti bet kurias sijos dalis. Nubraižyti nepatogiausius apkrovimo šiuo krūviu atvejus. Skaityti daugiau
Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) skaičiavimasUžduotis: Statiškai neišsprendžiamam rėmui (ar sijai) reikia: apskaičiuoti statinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti jėgų metodo kanonines lygtis. Sudaryti jėgų metodo pagrindinę sistemą. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo vienetinių nežinomųjų ir suminę lenkimo momentų diagramą nuo visų kartu veikiančių vienetinių nežinomųjų. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Atlikti gautos lenkimo momentų diagramos nuo esamos apkrovos kinematinę kontrolę. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąsias skersinių ir ašinių jėgų diagramas nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) atramines reakcijas nuo esamos apkrovos. Atlikti gautų skaičiavimo rezultatų statinę kontrolę. Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) schema kartu su atraminėmis reakcijomis turi būti viename lape, kartu su tikrosiomis lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramomis. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) bet kurio pjūvio poslinkį pasirinkta kryptimi nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) kinematinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti poslinkių metodo kanonines lygtis. Sudaryti poslinkių metodo pagrindinę sistemą. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo nežinomųjų vienetinių poslinkių. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti poslinkių metodo kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti poslinkių metodo kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Ją palyginti su jėgų metodu sudaryta lenkimo momentų diagrama. Skaityti daugiau
Statiškai neišsprendžiamo rėmo sprendimas jėgų metoduDuota. Sprendimas. Pagrindinės sistemos parinkimas. Lenkimo momentų diagramos nuo vienetinių reakcijų ir apkrovos. Kanoninę jėgų metodo lygtis. Galutinės momentų diagramos sudarymas. Skersinių jėgų diagrama. Ašinių jėgų diagrama. Atraminės reakcijos ir rėmo statinė kontrolė. Skaityti daugiau
Subrangos valdymasSubrangos valdymas tiekimo grandinėje, siekiant užtikrinti kokybę statybose. Projektų aprašymas ir duomenų rinkimas. Defektų kilmė ir mastas bei jų atvejai. Duomenų analizė ir pristatymas, siekiant priimti sprendimus susijusius su subrangos valdymu. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Šaltas vandentiekisĮvadas. Esamų šaltojo vandentiekio sistemų būklės įvertinimas. Šaltojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimo būdai ir galimybės. Nauja šaltojo vandens tiekimo sistemų įranga bei medžiagos. Filtrai. Vamzdžiai. Vandens apskaitos įrenginiai. Vandens skaitiklis MTR. Techniniai duomenys. Buitiniai šalto ir šilto vandens skaitikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimasUžduotis. Sprendimas. Antraeilio žiedo skaičiavimas. Mažojo cirkuliacinio žiedo hidraulinis skaičiavimas. Faktinių debitų ir faktinių temperatūrų skaičiavimas. Įtekėjimo į radiatorių pirmajame aukšte koeficientas α. Išvada. Skaityti daugiau
Šilumos tiekimasŠilumos tiekimo namų darbas. Užduotis: Atlikti dvivamzdės uždaros šilumos tiekimo sistemos hidraulinius skaičiavimus. Skaičiavimo duomenys. Kvartalo užstatytas plotas. Šilumos kiekis, reikalingas gyvenamųjų namų šildymui. Šilumos kiekis, reikalingas visuomeninių pastatų šildymui (25 % gyvenamųjų namų). Šilumos kiekis reikalingas visuomeninių pastatų ventiliacijai (40% visuomeninių pastatų šildymo poreikiui). Gyventojų skaičius, esantis kvartaluose. Šilumos kiekis reikalingas N I – IV skaičiui gyventojų patenkinti karšto vandens poreikius. Vandens poreikis, reikalingas patenkinti kvartalų įvairiems šilumos poreikiams. Apskaičiuojame bendrą šilumokaičio debitą. Hidraulinis šilumos tiekiamos sistemos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Tinklinio grafiko sudarymas ir parametrų apskaičiavimasDarbo tikslas. Žinoti tinklinių grafikų paskirtį, sudarymo metodiką ir gebėti juos sudaryti. Uždaviniai. Darbo eiga. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Darbo aprašymas. Skaityti daugiau
UosisĮvadas. Medienos savybės. Paprastasis uosis. Uosio savybės. Uosio spalva. Medienos sandara. Medienos sandaros ydos. Skaityti daugiau
Vamzdynų šilumos izoliacijos skaičiavimasSąlyga: Paskaičiuoti dvivamzdžio šilumos tinklo šiluminę izoliaciją. Izoliuotų vamzdžių šilumos nuostoliai neturi viršyti leistinų. Pirmuoju vamzdžiu, kurio diametras d1 teka vanduo arba karštas vanduo temperatūros t1, antruoju , kurio diametras d2 teka karštas vanduo- t2. Rasti temperatūrą ant vamzdžio izoliacijos išorinio paviršiaus. Pabraižyti šiluminės trasos skersinio pjūvi schemą. Duota. Rasti. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemosNuotekynas. Pastato nuotekyno sistemos. Pastato nuotekyno elementai. Praustuvai. Urinalas. Vamzdžiai. Praktikos objektų charakteristika. Vamzdynų montavimas. Vandentiekis. Vamzdžių parinkimas. Smulkiau. Skaityti daugiau
Vienbučio namo nuotekų sistemos analizė: Radviliškio miestas SB "Obelėlė"Įvadas. Reikalavimai nuotekų valymo įrenginiams. Nuotekų atokiose vietovėse poveikis aplinkai. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Biocheminis valymo būdas. Biocheminio nuotekų valymo įrenginio veikimo būdas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
...