Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Pagrindai ir pamatai (4)Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė. Brėžiniai. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (5)Aiškinamasis raštas. Projektuojamas pramoninio pastato vidines kolonos pamatas. Apkrovų skaičiavimas. Apskaičiuoju apkrova tenkančią pamatui nuo sniego apkrovos. Pamato įgilinimo gylis. Išvados. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Saugos ribinio būvio projektavimas analitiniu apskaičiavimu. Saugos ribinio būvio apskaičiavimai atliekami naudojant tik efektyviuosius įtempius. Tinkamumo ribinio būvio skaičiavimas. Tamprieji nuosėdžiai. Konsolidacijos nusėdimų skaičiavimas. Bendri nusėdimai. Išvados. Pagrindo atspario patikslinamasis apskaičiavimas. Plokštės armavimas. Duomenys. Kolonos. Pamato plokštės. Skaičiavimas. Armatūros inkaravimo ilgis. Inkariniai strypai. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (6)1 Laboratorinis darbas. Sankabumo ir vidinės trinties kampo norminių ir skaičiuojamųjų rodiklių nustatymas. Tikslas: nustatyti norminius ir skaičiuojamuosius sankabumo ir vidinės trinties kampo rodiklius ir nubrėžti tiesinės priklausomybės tarp grunto kerpamojo stiprio τu ir normalinio įtempimo σ grafiką. Išvada. 2. Laboratorinis darbas. Polio bandymas statine apkrova. Tikslas: nustatyti polio nusėdimą, ribinę laikomąją galią ir valkšnumo koeficientą, bei nubraižyti poslinkio priklausomybės nuo apkrovos, valkšnumo priklausomybės nuo apkrovos ir nuosėdžio priklausomybės nuo laiko grafikus. Išvados. 3 laboratorinis darbas. Statinio zondo duomenų analizė. Darbo tikslas: Pagal statinės penetracijos duomenis nustatyti grunto sluoksnių storį. Nustatyti kiekvieno grunto sluoksnio stiprumines ir deformacines sąvybes. Išvada. 4 laboratorinis darbas. Proktoro bandymas. Tikslas: Rasti sauso grunto tankį prie sutankinimo koeficiento 0,95 ir 0,99. ρs=3,2 g/cm3. Išvada. 5 laboratorinis darbas. Grunto vidinės trinties ir sankabumo nustatymas triašio slėgio prietaisu. Tikslas: Pagal duotus duomenis nustatyti tiriamojo grunto vidinės trinties kampą ir sankabumą. Išvados. 6 laboratorinis darbas. Smėlio laidumo vandeniui nustatymas empiriniu metodu. Tikslas: nustatyti smėlio laidumą vandeniui empiriniu metodu. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindai ir pamatai (7)Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų į pamatą skaičiavimas. Kintamų apkrovų į pamatą skaičiavimas. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Pamato įgilinimo gylio nustatymas. Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas nedrenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečias projektavimo būdas (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas drenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečio projektavimo būdo (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato sėdimo skaičiavimas. Tamprusis nuosėdis. Konsolidacijos nuosėdžių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pagrindiniai statybos sutarčių sudarymo principai. Esminės klaidos sudarant sutartisĮvadas. Esminės sąlygos sutartyje. Rangos sutarčių ypatumai. Bendrieji sutarčių bruožai, požymiai. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių pasibaigimas. Posutartiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindo įtempimų skaičiavimasPagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Teorijos santrauka. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Pagrindo įtempimų skaičiavimas (2)Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Skaičiavimai. Įtempimų komponentės diagrama. 2 uždavinys. Skaityti daugiau
PamataiĮvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pamatų tipai ir vartojamos medžiagos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Pamatų įgilinimas. Sublokuotų pastatų pamatų įrengimas. Juostinių pamatų pado blokų efektyvios konstrukcijos. Pastatų sienų poliniai pamatai. Juostinių pamatų stiprinimo budai. Pastato pamatų įrengimo technologijos principai. Kevalinių giliųjų pamatų įrengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pamatai ir pagrindaiPagrindų ir pamatų tipai. Pagrindų ribiniai būviai (RB). Apkrovos, deriniai, apkrovimo schemos. Bendros deformacijos. Ribinės reikšmės. Priemonės nuosėdžiams sumažinti. Pamato gylio parinkimas pagal geologines sąlygas. Pamato gylio parinkimas šalia esamų pamatų. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Pamato pado matmenų apskaičiavimas. Įtempimų diagrama trapecinė. Įtempimų diagrama dviženklė. Silpno GR sluoksnyje įtempimų tikrinimas. Pagrindo ir pastato bendrų deformacijų skaičiavimai. Pagrindo skaičiavimas pagal deformacijų ribinius būvius (RB). Pagrindo skaičiavimas pagal laikomosios galios ribinius būvius (RB). Liaunų pamatų pagrindo skaičiavimo principai. Pagrindo suirimo schemos. Giliojo slydimo schema. Plokščiojo slydimo schema. Polinių pamatų (PP) ir polių klasifikacija. Kalamieji poliai. G/b poliai. Plūkiamieji, injekciniai poliai. Polinių pamatų (PP) konstrukcijos. Rostverkų konstrukcijos. Polio sąveika su GR. Polio pagrindo laikomosios gebos formavimas. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal normų lenteles. Raunamo polio pagrindo skaičiavimas. Piramidinių, kevalinių, plūkiamųjų polių skaičiavimo ypatumai. Neigiamos trinties tarp polio šonų ir GR. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal statinio bandymo rezultatus. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal dinaminio bandymo rezultatus. Sumažintų matmenų plieninis polio modelis. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal bandymo etaloniniais poliais rezultatus. Pastatų ir pagrindų (PP) nuosėdžių skaičiavimas. Polio gylio ir ilgio parinkimas. Necentriškai apkrauto pastatų ir pagrindų (PP) jėgos skaičiavimas. Sąlyginio pamato matmenų apskaičiavimas. Vertikalia, horizontalia jėgomis skaičiavimas. Giliųjų pamatų konstrukcijos. Šulininiai pamatai. Tranšėjoje betonuojami pamatai. Kesoniniai pamatai. Giliųjų pamatų pagrindo skaičiavimo principai. Giliųjų pamatų pagrindo ribinis stiprumas. Giliųjų pamatų pagrindo deformacijų skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pamatai ir pagrindai (2)Pamatų projektavimo paruošiamieji darbai. Geologinių duomenų paruošimas pamatų projektavimui. Skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Pamato gylio ir principinės schemos parinkimas. Slėgio jėgų, veikiančiu tilto atramą, skaičiavimas. Seklaus pamato projektavimas. Pamato pado matmenų parinkimas pagal skaičiuojamąjį grunto stiprumą r. Pagrindo patikrinimas pagal antrą ribiniu būvių grupe. Skaičiavimus tikriname kompiuterine programa "Sedim". Polinio pamato projektavimas. Rostverko ir polių matmenų parinkimas. Polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Polių pamato konstravimas. Polių apkrovos tikrinimas. Skaityti daugiau
Pamatai ir pagrindai (3)Užduotis. Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrovos skaičiavimas. Vėjo apkrovos skaičiavimas. Grunto sluoksnių pasiskirstymas. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Nedrenuojamo grunto sąlygomis. Drenuojamo grunto sąlygomis. Nuosėdžių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pamatai ir pagrindai (4)Paruošiamieji darbai pamatų projektavimui. Geologinių duomenų paruošimas pamatų projektavimas. Skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Pamato gylio ir principinės schemos parinkimas. Slėgio jėgų, veikiančių tilto atramą, skaičiavimas. Seklaus pamato projektavimas. Pamato pado matmenų parinkimas pagal skaičiuojamąjį grunto stiprumą R. Pagrindo patikrinimas pagal antrą ribinių būvių grupę. Polinio pamato projektavimas. Rostverko ir polių matmenų parinkimas. Polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Polių pamato konstravimas. Polių apkrovos tikrinimas. Skaityti daugiau
Pamatai ir pagrindai (5)Namų darbas Nr.3. Užduotis: Parinkti polio laikomąją galią, polių skaičių, patikrinti polių laikomąją galią pamate. Duomenis. Skaičiuoju laikomąją galią. Skaičiuoju polio laikomąją galią pamate. Išvados. Skaityti daugiau
Pamatų blokų gamybos technologijaGamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Gaminio aksonometrija. Pagrindinės gaminio charakteristikos. Techniniai reikalavimai. Technologinio rėžimo charakteristikos ir pooperacinė kontrolė. Operacinių trukmių grafikas. Pagrindinių technologinių ir transportavimo įrenginių ciklogramos. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Pamatų įrengimo technologijos principaiĮvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pastato pamatų įrengimo technologijos principai. Kevalinių giliųjų pamatų įrengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pamatų projektavimasPowerPoint pristatymas. Pamatai. Klasifikacija. Pamatai. Seklieji pamatai. Atskirieji kolonų pamatai. Kombinuotieji pamatai. Ištisiniai arba juostiniai. Gilieji pamatai. Atskirųjų polių laikomoji galia. Metodai. Polių įgilinimo formulė. Polių grupės laikomoji galia. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12 skaidrių). Skaityti daugiau
ParketasĮvadas. Parketo rūšys ir klojimo būdai. Klojimo būdai. Pagrindo paruošimas. Parketo klojimas. Šlifavimas. Lakavimas. Parketinių grindų įrengimas ir eksploatacija. Parketo eksploatacija. Išvados. Skaityti daugiau
Paroc statybinė ir techninė izoliacijaĮvadas. PAROC statybinės izoliacijos. Karkasinių sienų šiltinimas. Masyvių sienų šiltinimas iš išorės, kai apdaila yra iš lakštinių medžiagų. Trisluoksnės mūro sienos šiltinimas. Nevėdinamų sienų šiltinimas. Tinkuojamųjų fasadų šiltinimas. Požeminių garažų ir šaltų rūsio lubų šiltinimas. Paroc techninė izoliacija. Pramoninė izoliacija. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas – ŠVOK. Šildymo ir karšto vandens vamzdynai. Šalto ir vėsinimo vandens vamzdynai. Gaminiai. Vamzdiniai kevalai. Armuoti dembliai. Plokštės. PAROC Techninės izoliacijos gaminių techniniai duomenys. Akmens vatos kevalai. Akmens vatos dembliai. Akmens vatos plokštės. Išvados. Skaityti daugiau
Pastato aprūpinimas šilumaAiškinamasis raštas. Šildymas. Šilumos punktas. Klimatinės sąlygos. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai vasaros ir žiemos periodu. Šildymo sistemos galios skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų, išskyrus besiribojančių su gruntu, projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Atitvarų, besiribojančių su gruntu, projektinių šilumos nuostolių skaičiavimas. Vidiniai savitieji šilumos nuostoliai, kai grindys neapšiltintos. Išoriniai savitieji šilumos nuostoliai, kai grindys neapšiltintos. Ilginių šilumos tiltelių projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Patalpos projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorinių įėjimo durų varstymo skaičiavimas. Projektiniai šilumos nuostoliai, jei patalpa vėdinama tik natūraliai. Patalpos projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorinės oro infiltracijos skaičiavimas. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Pastato projektinė nuolatinio šildymo sistemos galia Phs, W, nevertinant šilumos pritekėjimų. Šilumos tiekimo sistemos galia. Pastato vidutinis šilumos poreikis šildymui. Mėnesio vidutinis šilumos poreikis šildymui. Mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui. Mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis pastato šildymui. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl šilumos nuostolių per atitvaras. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl nuostolių per ilginius šilumos tiltelius. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl vėdinimo nuostolių. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl natūralaus vėdinimo. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl išorės oro infiltracijos. Mėnesio vidutiniai projektiniai išoriniai šilumos pritekėjimai į patalpą dėl saulės spinduliuotės nustatomi. Mėnesio vidutinė projektinė į patalpą iš išorės pritekėjusi šiluma dėl saulės spinduliuotės. Mėnesio vidutiniai projektiniai vidiniai šilumos pritekėjimai į patalpą nuo vidinių šilumos šaltinių nustatomi. Šilumos srauto tankiai q nuo vidinių šilumos šaltinių skaičiuojami pagal formules. Rankšluosčių džiovintuvų ir karšto vandens tiekimo vamzdynų patalpose skleidžiamas šilumos srautas. Mėnesio vidutinė projektinė nuo vidinių šilumos šaltinių išsiskyrusi į patalpą šiluma. Pastato projektinis metinis šiluminės energijos poreikis šildymui Qhs nustatomas, sudedant visų mėnesių vidutinius projektinius šilumos poreikius šildymui. Pastato lyginamosios charakteristikos. Šildymo sistema. Šildymo prietaisų parinkimas. Kolektoriai ir kolektorinės spintelės. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Termostatinių ventilių parinkimas. Balansinių ventilių parinkimas. Šilumos punkto įrangos parinkimas. Šilumokaičių parinkimas. Šildymo sistemų reguliatorius. Uždaro išsiplėtimo indo parinkimas. Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu šildymui. Medžiagų žiniaraštis. Priedai (8). Skaityti daugiau
Pastato ir jam teikiamų paslaugų kokybės valdymasĮvadas. Pastatui teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo būdai. Pastato eksploatacija. Kokybės užtikrinimo būdai. Dokumentai reglamentuojantys kokybės užtikrinimą. Civilinis kodeksas. Įstatymai. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Kiti įstatymai. Statybos techniniai reglamentai. Kokybės vadybos struktūra. Kokybės išlaidų apibrėžimas. Kokybės kaštų esmė. Kokybės kaštų klasifikacija. Kokybės išlaidos statybos ir pastatų ūkio valdymo sektoriuje. Kokybės samprata. Kokybė statybos stadijose. Tikslo nustatymas. Projektavimas. Statybos. Naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
......