Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Gaminių poreikio nustatymas, tiekimas, planavimas ir pristatymasĮvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti gaminių poreikio nustatymą, jų tiekimą, planavimą ir pristatymą. Organizavimas. Gamybinio komplektavimo organizavimas. Atsargos statybos objekte. Tinklinis grafikas. Sandėlių plotų paskaičiavimas. Sandėlių plotų skaičiavimo lentelė. Mašinų poreikis. Medžiagų transportavimas. Darbuotojų poreikis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinio akmens tyrimasGamtinio akmens tūrio masės skaičiavimas. Darbo eiga. Taisyklingos formos bandinių tūrio masės nustatymas. Akmens tankio, vandens įgeriamumo ir poringumo tyrimas. Skaityti daugiau
Garo kaloriferių temperatūros reguliavimasOro – dūmų traktas. Tiriamų objektų aprašymai. Regeneratyvinis oro pašildutuvas. Koloriferiai CO – IIO. Eksperimentinis reguliuojamo objekto tyrimas. Perdavimo funkcijų sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Geriausiai objekto reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Regeneratyvinio oro pašildutuvo trikdžio atžvilgiu gauta ekslerimentinė reakcijos kreivė. Trikdžio perdavimo funkcijų sudarymas. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Trikdžio reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Geriausiai trikdžio reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Regeneratyvinio oro pašildutuvo gauta ekslerimentinė reakcijos kreivė. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-osios eilės perdavimo funkcija. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-osios eilės perdavimo funkcija. Regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivės aproksimavimas Simoju (plotų) metodu. Geriausiai regeneratyvinio oro pašildutuvo reakcijos kreivę aproksimuojaunčios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Trikdžių skaičiavimas. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Tiriamo objekto valdymas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijosGelžbetonio esmė. Betonas. Betono stiprumas. Armatūros klasifikacija ir dirbiniai. Armatūros sandūros. Armatūros ir betono sukibimas, inkaravimas. Gelžbetonio susitraukimas ir valksnumas. Lenkiamų gelžbetonių elementų konstravimas. Apsauginio betono sluoksnis. Lenkiami elementai. Sijų konstravimas. Storis pagalbinės ir skersinės armatūros apsaugos. Armatūros darbo sąlygos. Elementų sandūros ir įdėtinės detalės. Lenkiamų elementų įtempimų būvio stadijos. Ribinių būvių metodas. Stačiakampio skerspjūvio lenkiamų elementų normalinio pjūvio stiprumas. Tėjinio skerspjūvio lenkimo elementų pjūvio stiprumas. Pagrindiniai teiginiai apie sūrimą įstrižame pjūvyje. Elementų įstrižojo pjūvio stiprumas skersinės jėgos atžvilgiu. Elementų įstrižojo pjūvio stiprumas. Iš anksto įtemptojo gelžbetonio gamybos technologija. Išankstinių įtempimų didumas ir tikslumas. Apspaudimo jėga ir jos ekscentricitetas. Išankstinių įtempimų nuostoliai. Įtemptojo g/b lenkiamų elementų stiprumo normaliniame pjūvyje skaičiavimo ypatumai. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (2)Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Sijos skerspjūvio ir išilginės darbo armatūros skaičiavimas. Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. C atrama. Skersinės armatūros skaičiavimas. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. A atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. Antrasis tarpatramis. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Įtemptojo gelžbetonio kiaurymėtos perdangos plokštės skaičiavimas. Kiaurymėtos perdangos plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas. Preliminarus išilginės tempiamos armatūros parinkimas. Redukuoto skerspjūvio geometriniai rodikliai. Armatūros išankstinių įtempimų nuostoliai. Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo. Viršutinio krašto pleišėtumas. Stiprumas transportuojant. Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje. Stiprumas normaliniame pjūvyje. Stiprumas skersinei jėgai įstrižuose pjūviuose. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas ii grupės ribiniams būviams. Normalinio pjūvio pleišėtumas. Normalinių plyšių atsivėrimo plotis. Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos.Trumpalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovos. Ilgalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų. Įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui. Įlinkio skaičiavimas. Skersinio rėmo skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Įražų apskaičiavimas. Skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio apkrovos. Lenkimo momentai rygelio tarpatramiuose. Lenkimo momentai prie kolonų krašto. Skersinės jėgos. Rygelio normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio istrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas. Kolonos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (3)Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Sijos skerspjūvio ir išilginės darbo armatūros skaičiavimas. Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. C atrama. Skersinės armatūros skaičiavimas. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. A atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. Antrasis tarpatramis. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Skersinio rėmo skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio konstravimas. Kolonos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (4)Įvadas. Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis skaičiavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Plokštės armavimas plokščiais virintais tinklais. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų g/b konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Įtemptojo gelžbetonio briaunotos perdangos plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. Paruošiamieji duomenys išilginių briaunų skaičiavimui. Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimo II grupės ribiniams būviams. .dwg byla. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (5)Konstrukcijos elementų parinkimas. Sijų ir kolonų apkrovos. Sijos nuolatinė apkrova. Sijos kintamosios apkrovos. Sniego apkrova. Pakabinamųjų kranų apkrovos. Kolonų nuolatinė apkrova. Kintamosios kolonų apkrovos. Sniegas. Kranų apkrovos. Vėjo apkrovos. Vėjo apkrova visam rėmui. Sijos projektavimas. Kolonos projektavimas. Pamatų projektavimas. Matmenys. Armavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (6)Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Įrąžų gaubtinės sudarymas. Šalutinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Šalutinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Pagrindinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Pagrindinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Priedai (.dwg byla: pastato skersinis pjūvis, perdangos planas, perdangos plokštės armatūros išdėstymo planas, šalutinės sijos armatūros išdėstymo planas). Skaityti daugiau
Gelžbetoninių perdangos plokščių gamybos technologijaGaminių charakteristikos, žaliavų reikalavimai. Gaminių nomenklatūra. Techniniai reikalavimai medžiagoms. Betono mišinio sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Žaliavų paruošimas. Betono mišinio paruošimas. Betono mišinio paruošimo schema. Formavimo stendų paruošimas. Armatūros sudėjimas. Gaminių formavimas. Gaminių kietinimas. Stendinės gamybos technologiniai skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Skaityti daugiau
Geodezinės matuoklėsNiveliavimo matuoklės. Matuoklės su centimetrinėmis padalomis. Brūkšninės matuoklės. Matuoklių tyrimai. Matuoklės įlinkio nustatymas. Matuoklės pado plokštumos statmenumo matuoklės ašiai patikrinimas. Matuoklių poros nulių skirtumo nustatymas. Matuoklių decimetrinių padalų paklaidų nustatymas. Brūkšninių matuoklių decimetrinių padalų paklaidos nustatymas. Matuoklių su centimetrinėmis padalomis decimetrinių intervalų paklaidos nustatymas. Matuoklių poros metrinio intervalo vidutinio ilgio nustatymas. Matuoklių su centimtrinėmis padalomis metrinio intervalo ilgis nustatymas. Geodezinių prietaisų saugojimas ir priežiūra. Skaityti daugiau
Geometrinės skerspjūvių charakteristikosUžduotis: Duotas skerspjūvis, susidedantis iš stačiakampio ir vieno valcuoto plieno profilio (4.4 lentele, schema Nr.5. Stačiakampio kraštinės. Valcuoto plieno profilis- lovis nr. 40. Reikia centrinių svarbiausiųjų ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus. Skerspjūvio diagrama. Svorio centro skaičiavimas. Rezultatai. Skaityti daugiau
Geotechnika (2)5 praktiniai darbai. Gruntų klasifikacija ir identifikacija. Identifikuoti gruntus pagal pateiktus jų granuliometrinės sudėties laboratorinių tyrimų rezultatus. Centriškai apkrauto juostinio pamato skaičiavimas. Įvertinti grunto fizinių ir mechaninių savybių įtaką nesudėtingų pamatų skaičiavimui. Lizdinio pamato skaičiavimas. Įvertinti grunto fizinių ir mechaninių savybių įtaką nesudėtingų pamatų skaičiavimui. Centriškai apkrauto juostinio pamato nuosėdžio skaičiavimas Centriškai apkrauto lizdinio pamato nuosėdžio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Geotechnika (3)Standartais reglamentuojančių gruntų savybių tyrimo metodu apžvalga. Grunto savybių tyrimas statinio zondavimo metodu Mechaninės gruntų savybės (tyrimas). Deformacinės gruntų savybės. Įtempimai gruntų masyvuose. Konsolidacija (įtempimai vandens prisotintuose gruntuose). Geotechniniai reikalavimai pamatų projektavimui pagal. Grunto įtempimai nuo apkrovos. Grunto nevienalytiškumo ir anizotropiškumo įtaka įtempimų pasiskirstymui. Grunto įtempimai nuo vidinių jėgų. Hidrodinaminis slėgis. Grunto slėgis į atraminius paviršius. Grunto slėgis į atraminius paviršius esant molingiems gruntams. Pagrindo stiprumas ir pastovumas. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Seklieji pamatai. Konstrukcijos. Pagrindo stiprumo skaičiavimas (I r.b.). Poliniai pamatai. Polinių pamatų ir polių tipai, konstrukcijos. Polinio pamato pagrindo ribinės laikomosios galios skaičiavimo principai. Polio pagrindo ribinės laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo duomenis. Pagrindų savybių gerinimas tankinant (tankinimo būdai, bandomasis tankinimas, kontrolė, pavojus aplinkai). Šlaitų pastovumas. Pamatų nuosėdžių skaičiavimo metodai. Pamatų nuosėdžių skaičiavimas ekvivalentinio sluoksnio metodu. Pamatų nuosėdžių skaičiavimas sumavimo metodu. Grunte betonuojamų pamatų konstrukcijos. Gręžininiai poliai. Polio sąveika su gruntu. Gręžininiai pamatai. Skaičiavimo principai. Skaityti daugiau
Geoterminis šildymasĮvadas. Geoterminis šildymas. Ir žemė gali šildyti namus. Šilumos siurblys ir jo veikimas. Šilumos siurblio montavimas. Geoterminio šildymo privalumai. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių). PowerPoint pristatymas anglų kalba. Skaityti daugiau
Gipsinės rišamosios medžiagos smulkumo nustatymasLaboratorinis darbas. Metodo esmė. Bandymo eiga. Teorija. Išvada. Skaityti daugiau
Gyvenamasis 9-ių aukštų stambiaplokštis pastatasUžduoties lapas. Aiškinamasis raštas. Kalendorinis grafikas. Tinklinis grafikas. Tinklinio grafiko aprašymas. Laikinų buitinių patalpų skaičiavimas. Stambiaplokščio gyvenamojo 9-ių aukštų gyvenamo namo planas. Stambiaplokščio gyvenamojo 9-ių aukštų gyvenamo skersinis pjūvis. Linijinis, tinklinis, medžiagų ir mechanizmų poreikio grafikai. Skaityti daugiau
Gyvenamasis namasDwg byla. Gyvenamojo namo brėžiniai. Sklypo planas. Pjūviai, detalės. Skaityti daugiau
Gyvenamasis namas "Kaštonas"Įvadas. Pastato architektūrinis konstrukcinis aprašymas. Statybiniai architektūriniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdangos. Laiptai, grindys. Stogas. Langai. Durys. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gyvenamojo namo darbų sąnaudosĮvadas. Darbo tikslas – paskaičiuoti individualaus gyvenamojo namo darbų sąnaudas, bei pagal paskaičiuotus duomenis padaryti perdangos plokščių montavimo proceso technologinę kortelę. Statybos darbų technologinių procesų aprašymas. Pamatų montavimas. Mūrijimo darbai. Gelžbetoninių konstrukcijų bei Fibo sąramų montavimas. Stogo įrengimas. Grindų įrengimas. 6tinkavimas. Statybos darbų kiekių skaičiavimas. Montavimo krano parinkimas. Strėlinio krano paskaičiavimas ir parinkimas antžeminės dalies konstrukcijų montavimui. Strėlinio automobilinio krano k – 161 techninė charakteristika. Automobilinio strėlinio krano k – 161 kėlimo galios ir kablio pakėlimo grafikas. Technologinės kortelės aprašymas. Konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimas. Montavimo krano kėlimo įrenginiai, judėjimo zona. 3perdangų montavimas. Išvados. Priedai (.dwg byla: perdangos plokščių montavimo technologinė kortelė). Skaityti daugiau
......